Meddelandetjänst

Med hjälp av meddelandetjänsten kan du automatiskt följa ändringar i handelsregistret eller stiftelseregistret. Välj de företag eller stiftelser vars uppgifter du vill följa och anmäla deras FO-nummer till PRS. Välj därtill vilka ändringar i registeruppgifterna som du vill följa.

Välj de ändringar som följs

Du kan följa antingen ändringar i vilka registeruppgifter som helst eller specificera de ändringar som du vill följa bland följande grupper:

  • bokslut registrerat
  • ändring av räkenskapsperiod

Därtill är det möjligt att följa det valda företagets anmälningar som tas upp till behandling.

I stiftelseregistrets meddelandetjänst kan du följa ändringar i alla registeruppgifter eller specificera de ändringar som följs: inlämnad årsrapport, ändring av stadgar, ärenden som har tagits upp till behandling. Ändringarna i företagsinteckningsregistrets uppgifter kan inte följas via meddelandetjänsten.

Anmälan om ändringar per e-post

När det sker ändringar i de registeruppgifter som du följer, får du en anmälan till din e-post. Om du väljer följningen av alla ändringar, får du ett sammandrag av alla registeruppgifter. Om du har specificerat vilka ändringar som du följer, får du endast information om ändringar i de registeruppgifter som du följer.

Meddelandetjänsten har en bestämd start- och bearbetningsavgift. Dessutom tar tjänsten en avgift av varje meddelande. Se prislistan för meddelandetjänsten.

Meddelandetjänstens abonnemang

Ett abonnemang, det vill säga en abonnemangsblankett, har plats för FO-nummer av högst tio företag vars innehåll måste följas på samma nivå. Det betyder att det är möjligt att följa till exempel firmauppgifter om tio företag och alla ändringar i tio företag.

Om du dessutom vill följa alla ändringar i ett ytterligare företag, måste du teckna ett nytt abonnemang och fylla i en andra abonnemangsblankett för det elfte företaget. Om du vill följa uppgifterna om ett företags firma och ändringar av ett annat företags verksamhetsområde, ska du teckna två abonnemang, eftersom de uppgifter som ska följas inte har samma innehåll.

Kopiera alltså så många abonnemangsblanketter som du behöver. Som ovan framgår kan ett avtal innehålla flera abonnemang. Varje abonnemang utgör en bilaga till avtalet. Underteckna alla abonnemang.

Kontaktpersonen kan meddela ändringar i tjänsten med e-post eller brev.

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.01.2021