Meddelandetjänst

Vi erbjuder också en tjänst som automatiserar uppföljningen av företagen eller stiftelserna.

Uppge oss FO-numret av det företag eller den stiftelse vars registeruppgifter du önskar uppfölja. Du kan t.ex. välja till uppföljning uppgifter om kapital eller företrädande eller också anmälningar som lämnats in till behandling. Tjänsten skickar dig ett meddelande om de ändrade uppgifterna. Exempelvis om företagets styrelse har ändrats får du uppgiften om de nya styrelseledamöterna. Du kan uppfölja ändringar i flera olika registeruppgifter. Du kan t.ex. välja till uppföljning uppgifter om kapital eller företrädande eller också anmälningar som lämnats in till behandling.

Fyll i abonnemangsavtalet och skicka det till oss. Uppge oss FO-numren av de företag eller stiftelser vars registeruppgifter du önskar uppfölja och de ändringar om vilka du vill ha ett meddelande till din e-post. Ange din e-postadress noggrant och tydligt.

Meddelandetjänsten är en avgiftsbelagd tjänst. Tjänsten har en fast startavgift och ändringsavgift. Dessutom tar vi ut en avgift för varje meddelande. Vi fakturerar för tjänsten månadsvis i efterhand.

Abonnemangsavtal

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.04.2017