Gå direkt till innehållet
Valikko

Blanketter för bokslut

Aktiebolag kan lämna in sitt bokslut till handelsregistret i elektroniskt IXBRL-format. Gå till anvisningen Elektroniskt bokslut för aktiebolag.

Företag som lämnar in skattedeklaration 6B

Lämna in alla bokslutsuppgifter tillsammans med skattedeklarationen till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen förmedlar bokslutsuppgifterna till handelsregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) för registrering, om uppgifterna har bifogats till skattedeklarationen enligt Skatteförvaltningens anvisningar.

Om du inte har tillgång till alla bokslutsuppgifter när skattedeklarationen ska lämnas in, kan du komplettera skattedeklarationen i efterhand enligt Skatteförvaltningens anvisningar.

Kontakta Skatteförvaltningen för mer information om att fylla i skattedeklarationen och att bifoga bokslutshandlingarna till skattedeklarationen. Läs Skatteförvaltningens anvisningar noggrant och följ instruktionerna. Gå till anvisningarna på Skatteförvaltningens webbplats.Öppnas i en ny flik

Anmälan direkt till PRS

Om du inte har lämnat in alla bokslutsuppgifter i samband med skattedeklarationen till Skatteförvaltningen, måste du lämna in dem separat till PRS. Då ska du fylla i PRS blankett för registrering av bokslut.

Spara blanketten på din dator för ifyllning.

Underteckna och datera blanketten, bifoga kopior av de handlingar som behövs, och skicka blanketten sedan till PRS.

Öppna: Blanketten för bokslutsanmälan till handelsregistret (pdf).Öppnas i en ny flik

Filialer

Obs! Filialer till utländska näringsidkare ska lämna in sitt bokslut separat till handelsregistret. Se anvisningar om inlämning av filialers bokslut.

Övriga företag

Lämna in bokslutet direkt till handelsregistret vid PRS om du lämnar in skattedeklarationen för ditt företag på någon annan blankett än 6B (till exempel skattedeklaration 4 för fastighetsbolag).

Fyll i PRS blankett för registrering av bokslut. Spara blanketten på din dator för ifyllning.

Underteckna och datera blanketten, bifoga kopior av de handlingar som behövs, och skicka blanketten sedan till PRS.

Öppna: Blanketten för bokslutsanmälan till handelsregistret (pdf).Öppnas i en ny flik

Företag som anmäler slutredovisning

Anmäl slutredovisning i samband med fusion, delning eller likvidation direkt till handelsregistret vid PRS.

Fyll i PRS blankett för registrering av bokslut. Spara blanketten på din dator för ifyllning.

Underteckna och datera blanketten, bifoga kopior av de handlingar som behövs, och skicka blanketten sedan till PRS.

Öppna: Blanketten för bokslutsanmälan till handelsregistret (pdf).Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 14.02.2023