Valvo ja puolusta yksinoikeuttasi

Tavaramerkkioikeuden valvominen on olennainen osa tavaramerkin käyttöä.

Tavaramerkin haltijan vastuulla on huolehtia siitä, että muut elinkeinonharjoittajat eivät loukkaa haltijalle kuuluvaa yksinoikeutta. Tämä valvominen on tärkeää, jotta oma yksinoikeus pysyy voimassa.

PRH ei valvo merkkien käyttöä

PRH on rekisteriviranomainen, eikä se valvo tavaramerkkien käyttöä. PRH ei voi antaa neuvoja mahdollisissa loukkauksiin, tavaramerkkiriitoihin, tuotteiden maahantuontiin, mainontaan tai muuhun juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Seuraa uusia tavaramerkkejä

Yksi hyvä tapa valvoa oikeuksia on seurata kilpailijoita ja heidän tekemiään tavaramerkkihakemuksia ja -rekisteröintejä. Tässä seurannassa voi käyttää apuna maksuttomia tavaramerkkitietokantoja tai ostaa valvontapalvelua esimerkiksi tavaramerkkiasioihin erikoistuneilta toimistoilta.

Maksuttomiin tavaramerkkitietokantoihin pääset tästä.

Jos havaitset vireillä olevan samankaltaisen kansallisen tavaramerkin, voit harkita, onko syytä tehdä väite tätä merkkiä vastaan sitten, kun merkki on rekisteröity ja kuulutettu.

Lue tarkemmat ohjeet väitteen tekemisestä PRH:ssa.

Uusien merkkien seuraaminen ja väitteiden tekeminen on erityisen tärkeää EU:n tavaramerkkien kohdalla, koska EU:n teollisoikeuksien virasto EUIPO ei omasta aloitteestaan aseta identtistäkään tavaramerkkiä esteeksi myöhemmälle hakemukselle. Aikaisemman merkin haltijan on itse tehtävä väite EU-tavaramerkkihakemusta vastaan kolmen (3) kuukauden sisällä hakemuksen julkaisemisesta. Siirry EUIPO:n sivuille lukemaan tarkemmin väitteen tekemisestä.

Puolusta tavaramerkkioikeuttasi

Jos huomaat, että toinen elinkeinonharjoittaja loukkaa tavaramerkkioikeuttasi käyttämällä samaa tai sekaannusvaaran aiheuttavaa merkkiä samankaltaisilla tavaroilla tai palveluilla, voit tavaramerkin omistajana puuttua asiaan. Voit lähettää mahdolliselle loukkaajalle kirjeen, jossa kerrot omasta oikeudestasi ja pyydät loukkauksen lopettamista.

Useimmiten loukkaustapaukset kannattaa sopia neuvotteluteitse. Se on oikeusprosessiin verrattuna halvempi ja nopeampi tapa. Ratkaisu voi löytyä joskus myös uusista yhteistyökuvioista.

Jos neuvottelut eivät tuota tulosta, voit harkita asian viemistä riita-asiana markkinaoikeuteen.
Riita-asioissa on hyvä kääntyä tavaramerkkialan asiantuntijoiden puoleen.

Luettelo auktorisoiduista tavaramerkkiasiamiehistä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.12.2020