Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Asiamiesrekisteri

Teollisoikeusasiamieslautakunta pitää yllä rekisteriä auktorisoiduista asiamiehistä.

Asiamiehen auktorisointi ja rekisteröinti eivät ole edellytys asiamiehenä toimimiselle, mutta laissa suojattujen ammattinimikkeiden käyttö on varattu pelkästään auktorisoiduille asiamiehille. Näitä ammattinimikkeitä ovat patenttiasiamies, tavaramerkkiasiamies, mallioikeusasiamies ja teollisoikeusasiamies.

Teollisoikeusasiamies ammattinimikkeen käyttäminen edellyttää kuitenkin kaikkien osalta asiamiestutkinnon yhteisen osan suorittamista. Myös siirtymäkauden aikana auktorisoitujen patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeusasiamiesten on suoritettava asiamiestutkinnon yhteinen osa voidakseen käyttää ammattinimikettä teollisoikeusasiamies.

Auktorisoidun asiamiehen tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut teollisoikeudelliset toimeksiannot sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asiamiestapaa. Lue hyvää asiamiestapaa koskevat ohjeet. (pdf, 0.2 MB)

Asiamiesrekisteriin merkityt asiamiehet

Patenttiasiamiehet (pdf, 434.7 kt)
Tavaramerkkiasiamiehet (pdf, 116.1 kt)
Mallioikeusasiamiehet (pdf, 100.3 kt)
Teollisoikeusasiamiehet

Hakeminen asiamiesrekisteriin

Auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä annetun lain 5§:n mukaan auktorisoinnin edellytyksenä on, että lain 2 §:ssä tarkoitettu asiamiestutkinto on suoritettu ja tutkinnon suorittamisesta on kulunut enintään kolme vuotta. Tämä edellyttää, että sekä yhteinen osa että teollisoikeuskohtainen osa ovat hyväksytysti suoritettuja.

Lue lisää asiamiestutkinnosta.

Tarkempia ohjeita auktorisoinnin edellytyksistä löydät hakemuslomakkeen täyttöohjeista:

Hakemus (pdf, 0.2 MB)
Ohje (pdf, 0.3 MB)

Ilmoitus auktorisoinnin jatkamiseksi (pdf, 0.2 MB)

Muutokset asiamiesrekisterin tietoihin

Jos tietosi ovat muuttuneet, esim. olet vaihtanut työpaikkaa ja asiamiesrekisterin tiedoissa on edelleen vanha työnantajatieto, tulee sinun itse huolehtia tietojesi ajantasaisuudesta. Voit ilmoittaa tietojen muutoksesta sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)prh.fi tai lautakunnan sihteerille.

Myös työnantaja voi ilmoittaa, ettei asiamies enää ole ko. työnantajan palveluksessa. Vastaavasti, työnantaja voi ilmoittaa, jos asiamies on siirtynyt ko. työnantajan palvelukseen. Ilmoitus on maksuton.

Yhteystietojen, nimen, kotipaikan tai työnantajatietojen muutosilmoitus on maksuton.

Huom. Muistathan ilmoittaa meille myös muuttuneet laskutustiedot, jotta vuosittaiset valvontamaksulaskut lähetetään oikealle taholle! Laskut lähetetään aina siihen laskutusosoitteeseen, jonka olet rekisteriin viimeksi ilmoittanut. Laskutusosoitteen muutosilmoitus on maksuton.

Auktorisointi voidaan myös asiamiehen omasta pyynnöstä poistaa. Auktorisoiduista teollisoikeusoikeusasiamiehistä annetun lain 14 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan teollisoikeusasiamieslautakunnan on poistettava auktorisointi, kun asiamies pyytää kirjallisesti auktorisoinnin poistamista. Kirjallisena pyyntönä pidetään myös sähköpostitse saapunutta pyyntöä. Asiamiehen pyytäessä kirjallisesti auktorisoinnin poistamista lautakunnalla ei ole harkintavaltaa, vaan auktorisointi poistetaan. Lautakunnan päätöksestä ei tässä tapauksessa myöskään voi valittaa. Mikäli auktorisointi on poistettu asiamiehen omasta pyynnöstä, tulee hänen suorittaa lain 2 §:ssä säädetty tutkinto ja hakea auktorisointia, mikäli hän haluaa uudelleen käyttää laissa säädettyä ammattinimikettä.

Tutustu asiamiesrekisterin tietosuojaselosteeseen.

Maksut

Auktorisoiduilta teollisoikeusasiamiehiltä peritään vuosittain valvontamaksu, joka on suuruudeltaan 250 euroa. Maksu peritään siltä vuodelta, jona asiamiehelle myönnetään auktorisointi sekä kultakin kalenterivuodelta, jonka alkaessa auktorisointi on voimassa. Valvontamaksun maksaminen on auktorisoinnin voimassaolon edellytys. Vaikka asiamiehellä olisi useampi auktorisointi, peritään valvontamaksu vain kertaalleen. Maksu perustuu lakiin auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä.

Huom. Valvontamaksulaskut lähetetään aina vuoden alussa. Valvontamaksulaskut lähetetään siihen osoitteeseen, joka rekisteriin on viimeksi ilmoitettu.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 28.09.2023