Gå direkt till innehållet
Valikko

Bevaka och försvara din ensamrätt

Att du bevakar din varumärkesrätt är en väsentlig del av användningen av ditt varumärke.

Som varumärkesinnehavare är det ditt ansvar att se till att andra näringsidkare inte gör intrång i din ensamrätt. Bevakningen är viktig för att ensamrätten ska förbli i kraft.

PRS bevakar inte användningen av märken

Patent- och registerstyrelsen (PRS) är en registermyndighet och bevakar därmed inte användningen av varumärken. Vi kan med andra ord inte ge råd i frågor som rör eventuella intrång, varumärkestvister, import och annonsering av produkter, eller i övriga juridiska frågor.

Håll koll på nya varumärken

Ett bra sätt att bevaka dina rättigheter är att hålla koll på konkurrenterna och deras varumärkesansökningar och -registreringar. Använd avgiftsfria varumärkesdatabaser eller anlita till exempel en varumärkesbyrå för bevakningen.

Gå till avgiftsfria varumärkesdatabaser.

Om du upptäcker ett liknande nationellt varumärke som är under behandling, kan du överväga att komma med invändning mot märket när det har registrerats och kungjorts.

Läs mer om hur du lämnar invändningar till PRS.

När det gäller EU-varumärken är det mycket viktigt att bevaka nya märken och ge in invändningar eftersom EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO inte på eget initiativ anför identiska varumärken som hinder för senare ansökningar. Innehavaren av ett tidigare märke måste själv invända mot en EU-varumärkesansökan inom tre (3) månader från offentliggörandet av ansökan. Gå till EUIPO:s webbplats för att läsa mer om invändning.Öppnas i en ny flik

Försvara ditt varumärke

Om du upptäcker att en annan näringsidkare gör intrång i din varumärkesrätt genom att använda samma märke, eller ett märke som medför risk för förväxling, för varor eller tjänster av liknande slag, kan du som varumärkesägare ingripa mot det. Du kan skicka den eventuella intrångsgöraren ett brev där du berättar om din rätt och ber intrångsgöraren att upphöra med intrånget.

I de flesta fall är det bra att komma överens om en lösning förhandlingsvägen. Det är snabbare och billigare än en rättsprocess. Nytt samarbete kan ibland också vara en lösning.

Om ni inte hittar en lösning genom förhandlingar, kan tvisten avgöras i marknadsdomstolen.

Vid tvister är det bra att anlita en varumärkesexpert.

Förteckning över auktoriserade varumärkesombud.


Utskriftsversion Uppdaterad 07.07.2021