Företagsinteckning som säkerhet

Lös egendom som tillhör i handelsregistret införd näringsidkare och som ingår i näringsverksamheten kan intecknas och pantsättas till säkerhet för fordran utan att besittningen överlåts.

Företagsinteckning omfattar i näringsidkarens näringsverksamhet ingående

1. anläggningstillgångar som bl.a.omfattar:

 • maskiner
 • inventarier
 • rätt till varumärke
 • rätt till firma
 • andra särskilda rättigheter

2. omsättningstillgångar som bl.a. omfattar:

 • ämnen
 • förnödenheter
 • fabrikat
 • varor

3. finansieringstillgångar som bl.a. omfattar:

 • kassamedel
 • fordringar
 • värdepapper

Företagsinteckning omfattar inte sådan egendom i vilken inteckning kan fastställas enligt annan lag.

Utan hinder av företagsinteckning får intecknad egendom överlåtas och användas på det sätt som regelmässigt varuutbyte i näringsverksamheten eller nödvändig förnyelse av egendomen eller annan normal affärsverksamhet förutsätter.

Företagsinteckning gäller utan förnyelse tills den dödas.

Utskriftsversion
Uppdaterad 28.10.2013