Gå direkt till innehållet
Meny

Utvidgning av företagsinteckning

Begränsad inteckning kan utvidgas till att omfatta näringsidkarens hela egendom. Samtliga inteckningar som belastar näringsidkarens egendom ska utvidgas på samma gång.

Ansökan ska dateras och undertecknas av sökanden eller av honom eller henne skriftligen befullmäktigat ombud.

Handlingar som behövs:

1) ansökan
2) skuldebrevet eller skuldebreven i original med inteckningsbevis
3) inteckningshavarens samtycke
4) vid behov protokoll som utredning av att näringsidkaren beslutat att utvidga inteckningen
5) fullmakt om ansökan är undertecknad av ombud

Ansökningsavgiften är 200 euro.

Ansökan kan skickas per post eller lämnas in personligen till Patent- och registerstyrelsens kundtjänst.

Utskriftsversion Uppdaterad 22.07.2021