Gå direkt till innehållet
Meny

Utvidgning av företagsinteckning

En begränsad inteckning kan utvidgas till att omfatta näringsidkarens hela egendom. Samtliga inteckningar som belastar näringsidkarens egendom ska utvidgas på samma gång.

Ansökan ska dateras och undertecknas av sökanden eller av ett ombud som hen skriftligen har befullmäktigat.

Handlingar som behövs:

1) ansökan
2) pantskuldebrevet eller pantskuldebreven i original med inteckningsbevis
3) inteckningshavarens samtycke
4) vid behov ett protokoll som redogörelse för att näringsidkaren beslutat att utvidga inteckningen
5) fullmakt, om ansökan är undertecknad av ett ombud.

Behandlingsavgift

Behandlingsavgiften är 200 euro. Vi fakturerar behandlingsavgiften när vi har behandlat ärendet. För faktureringen tar vi ut ett faktureringstillägg på 6,50 euro.

Inlämning av ansökan

Skicka undertecknad ansökan med bilagor till:

Patent- och registerstyrelsen
Företagsinteckningsregistret
00091 PRH

Du kan också

  • lämna in ansökan med bilagor i vår besökskundtjänst i Helsingfors. Gå till kundtjänstens kontaktuppgifter.
  • skicka ansökan, kopior av pantskuldebrev samt eventuella andra bilagor till: yrityskiinnitysrekisteri@prh.fi.

Obs! Om du skickar din ansökan per e-post, skickar vi anvisningar och en färdigt ifylld blankett för att lämna in pantskuldebreven i original till oss. Du får anvisningarna och blanketten per e-post efter att vi har tagit din ansökan upp till behandling.

Utskriftsversion Uppdaterad 15.05.2024