Gå direkt till innehållet
Meny

Ändring av företagsinteckningarnas inbördes förmånsrättsordning

Inteckningens förmånsrätt i förhållande till andra inteckningar som fastställts i samma företags egendom bestäms enligt dagen för inteckningsansökan som kan ändras vid behov. Ansökan kan göras av gäldenären eller borgenären.

Ansökan ska dateras och undertecknas av anmälaren eller av honom skriftligen befullmäktigat ombud.

Handlingar som behövs:

1) ansökan
2) pantskuldebreven i original med inteckningsbevis
3) gäldenärens medgivande när borgenär är sökande
4) samtycke från de inteckningshavare vars ställning försvagas genom ändringen
5) fullmakt om ansökan är undertecknad av ombud

Ansökningsavgiften är 200 euro.

Ansökan kan skickas per post eller lämnas in personligen till Patent- och registerstyrelsens kundtjänst.

Utskriftsversion Uppdaterad 22.07.2021