Gå direkt till innehållet
Meny

Omräkning av inteckningsbeloppet till euro

Företagsinteckningsbeloppet får på ansökan omräknas till euro.

Omräkningen görs enligt den officiella omräkningskursen. Inteckningar fastställda i mark avrundas till närmaste cent.

I samband med omräkningen till euro kan inteckningsbeloppet dock genom avrundning sänkas till ett önskat jämnt belopp.

På ansökan av pantskuldebrevets innehavare får inteckningsbeloppet utan näringsidkarens samtycke sänkas högst till närmaste etthundra euro.

För en större sänkning av beloppet än till närmaste etthundra euro krävs näringsidkarens samtycke.

Ange i ansökan

  1. sökandes och eventuellt ombuds namn, adress och telefonnummer
  2. näringsidkarens firma och företags- och organisationsnummer
  3. dagen för fastställande av den inteckning som omräknas, dess ärendenummer samt numren på pantskuldebreven
  4. de för omräkning avsedda, i mark uttryckta pantskuldebrevens penningbelopp i euro

  Ansökan ska dateras och undertecknas av sökanden eller hans skriftligen befullmäktigade ombud.

  Bifoga till ansökan

   1. de ursprungliga pantskuldebreven med inteckningsbevis
   2. fullmakt om ansökan är undertecknad av ombud
   3. näringsidkarens samtycke om inteckningen sänks med mera än etthundra euro

   Ansökningsavgiften är 20 euro.

   Ansökan kan skickas per post eller lämnas in personligen till Patent- och registerstyrelsens kundtjänst.

   Utskriftsversion Uppdaterad 22.07.2021