Informationstjänst

Beställning av gravationsbevis

Du kan köpa ett elektroniskt gravationsbevis i vår informationstjänst Virre i sektionen "Utdrag, intyg och organisationsregler". Du har omgående tillgång till dokumentet efter att du betalat för den med dina nätbankskoder eller ditt kreditkort. Priset på e-gravationsbevis är 2,60 euro + moms (24 %), sammanlagt 3,22 euro.

Du kan också beställa ett gravationsbevis genom att fylla blanketten om du inte har möjlighet att betala på nätet. Då levererar vi dokumentet per post och fakturerar dig i efterhand.

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.01.2019