Blanketter för varumärken

Lämna in din varumärkesansökan och förnyelseansökan via vår e-tjänst.

Gå till e-tjänsten för varumärken.

Pdf-blanketter

På listan nedan hittar du blanketter för dina varumärkesärenden. Spara blanketten på din dator innan du fyller i den.

Namn Uppdaterad Ladda
Ansökan angående ett registrerat varumärke 23.09.2020 PDF
Ansökan om anteckning av ett märke i förteckningen över väl kända varumärken 23.09.2020 PDF
Förhandsgranskning av varumärke 18.11.2020 PDF
Överlåtelsehandling för varumärke 29.07.2020 PDF
Fullmakt 1 29.07.2020 PDF
Fullmakt 2 29.07.2020 PDF

Internationella varumärkesansökningar

Anvisningar och blanketter för internationella varumärkesansökningar finns på WIPO:s och EUIPO:s webbplatser.

Ansökningar enligt Madridprotokollet (WIPO)

Ansökningar om EU-varumärke (EUIPO)

Utskriftsversion
Uppdaterad 23.07.2021