Lagstiftning och andra anvisningar

Författningsdatabasen Finlex

På den här sidan har vi samlat länkar till de viktigaste lagar om varumärken i Statens författningsdatabas (Finlex).

Gällande varumärkeslagstiftningen

Se varumärkeslagen i Finlex. (544/2019) (Uppdaterad författning)

Se varumärkesförordningen i Finlex. (799/2019) (Uppdaterad författning)

Gamla lagstiftningen

Se den gamla varumärkeslagen (10.1.1964/7) i Finlex. Denna lag har upphävts genom den nya varumärkeslagen 544/2019, som gäller från den 1 maj 2019.

Se den gamla varumärkesförordningen (296/1964) i Finlex. Denna förordning har upphävts genom den nya varumärkesförordningen 799/2019, som gäller från den 15 juli 2019.

Se lagen om kollektivmärken (5.12.1980/795) i Finlex. Denna lag har upphävts genom den nya varumärkeslagen 544/2019, som gäller från den 1 maj 2019.

EUIPO:s och medlemsstaternas gemensamma praxis

EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och ett nätverk som består av EU:s nationella myndigheter har skapat ett antal gemensamma metoder vars syfte är att säkerställa att ansökan om varumärkes- och formgivningsregistrering, samt handläggning, är enhetlig mellan medlemsstaternas nationella och regionala immaterialrättsmyndigheter och användning av varumärken efter registreringen.

Läs mer om gemensamma praxis.

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.07.2021