Varumärkestidning

Varumärkestidningen publiceras i e-tjänsten. Varumärkestidningen (ISSN 1795-4932) kommer ut två gånger i månaden, den 15:e och den sista dagen varje månad. Om dessa dagar infaller på ett veckoslut eller en helg, flyttas utgivningsdagen till föregående vardag.

Offentliggörandet av varumärkesregistreringar ändras när den nya tjänsten Tidningar för industriellt rättsskydd publiceras 2022. Efter detta offentliggör vi nya varumärkesregistreringar i tjänsten genast efter registrering. Den nya tjänsten ersätter de Varumärkestidningar som vi hittills gett ut i PDF-format.

Gå till Varumärkestidningen.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Beskrivningar av de landskoder som används i Varumärkestidningen finns i ett dokument publicerat av WIPO.


Före 2005 publicerades endast en pappersversion av Varumärkestidningen (ISSN 0039-9922) som idag kan läsas på Patent- och registerstyrelsen och Nationalbiblioteket.

Varumärkestidning nr 22/2014 och tidigare nummer är endast tillgängliga på Patent- och registerstyrelsen. Kontakta vår kundtjänst för att få mer information och kopior av tidningarna.

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.04.2022