Största varumärkesägare

Tio företag som äger mest nationella varumärken i Finland år 2022

Varumärkets ägare (innehavare)
Landet från vilket registreringen gjorts
Gällande registreringar (st.)
Orion Oyj Finland
331
Veikkaus Ab Finland
311
Valio Ab Finland 309
JOHNSON & JOHNSON USA
299
Oy Karl Fazer Ab Finland
297
L'OREAL Frankrike
287
Centrallaget för Handelslagen i Finland Finland
266
Oy Hartwall Ab Finland
225
Société des Produits Nestlé S.A. Schweiz
212
Novartis AG
Schweiz
208

Tio företag som äger mest internationella registreringar i Finland år 2022

Varumärkets ägare (innehavare)
Landet från vilket registreringen gjorts
Gällande registreringar (st.)
Henkel AG & Co. KGaA Tyskland
307
CHANEL Frankrike
111
SOREMARTEC S.A. Luxembourg
111
Ivoclar Vivadet AG Liechtenstein
109
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto Slovenia
107
Mercedes-Benz Group AG
Tyrkland
106
Lidl Stiftung & Co. KG Tyskland
97
Unilever IP Holdings B.V.
Nederländerna
88
L'OREAL Frankrike
86
Louis Vuitton Malletier
Frankrike
80
Utskriftsversion
Uppdaterad 17.10.2022