Största varumärkesägare

Tio företag som äger mest nationella varumärken i Finland år 2021

Varumärkets ägare (innehavare)
Landet från vilket registreringen gjorts
Gällande registreringar (st.)
Valio Ab Finland 338
Orion Oyj Finland
327
Veikkaus Ab Finland
317
L'OREAL Frankrike
301
JOHNSON & JOHNSON USA
297
Oy Karl Fazer Ab Finland
284
Centrallaget för Handelslagen i Finland Finland
279
Oy Hartwall Ab Finland
234
Unilever IP Holdings B.V. Nederländerna
220
Novartis AG
Schweiz
209
Société des Produits Nestlé S.A.
Schweiz
209

Tio företag som äger mest internationella registreringar i Finland år 2021

Varumärkets ägare (innehavare)
Landet från vilket registreringen gjorts
Gällande registreringar (st.)
Henkel AG & Co. KGaA Tyskland
325
DAIMLER AG Tyskland
156
Ivoclar Vivadet AG
Liechtenstein
119
SOREMARTEC S.A.
Luxembourg
118
CHANEL Frankrike
117
Unilever IP Holdings B.V.
Nederländerna
108
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Slovenia
105
Lidl Stiftung & Co. KG Tyskland
101
L'OREAL Frankrike
89
BIOFARMA
Frankrike
84
Utskriftsversion
Uppdaterad 01.11.2021