Nationella varumärkesansökningar landvis

Ansökningar som lämnats in under året från olika länder

Land Landkod 2015 20162017201820192020 2021
Amerikas förenta stater US 50 574356623964
Argentina AR 0 90000 1
Brasilien BR 3 010000
Chile CL 0
1
2
21
4
2
Danmark DK 13 8
5
3
12
9
2
Estland EE 9
13
4
6
18
7
13
Finland FI 2970 3419
31322877
28523318
2972
Frankrike FR 5 16
8
13
146
14
Förenade kungariket GB 11
171415191023
Irland IE 0
2
3
0
002
Italien IT 2
3
0
4
1
2
2
Japan JP 7
8
4
8
811
15
Kanada CA 1
0
4
463131
Kina CN 20
14
9
18
2022 31
Luxemburg LU 0
8
3
1
12
0
Nederländerna NL 14 26711465
Norge NO 26
20267
11
9
8
Polen PL 0
01
10
1
4
Republiken Korea KR 4
17
10
7
5
14
23
Ryssland RU 6
3
0
1
10
2
Schweiz CH 19
291910124
22
Spanien ES 14 5
4
1
15
1
Sverige SE 41
62
32
56
40
4675
Taiwan TW 1 2
0
02
0
1
Tyskland DE 13
26
211510109
Andta totalt 57 33078549239
Ansökningar sammanlagt
3286 37983352323631793620
3331

Internationella registreringar landsvis där Finland är designerat

Land Landkod 201520162017201820192020 2021
Amerikas förenta stater US 13881859310284 128
Australien AU 1671414614 12
Belgien BE 159131090 10
Danmark DK 1810234119 4
Estland EE 18517193 6
Frankrike FR 9974849411183 76
Förenade kungariket GB 35132115209 23
Italien IT 432830373423 26
Japan JP 251226101827 17
Kina CN 154168259234303205 288
Liechtenstein LI 586131 2
Luxemburg LU 191114880 0
Nederländerna NL 271627272549 29
Norge NO 202545181922 22
Polen PL 11181515278 12
Portugal PT 13711478 3
Ryssland RU 876610311492112 96
Schweiz CH 7875104857644 86
Slovakien SK 720121 1
Spanien ES 25171310411 13
Sverige SE 462630212929 19
Tjeckien CZ 15799117 8
Turkiet TR 836965554239 46
Tyskland DE 1028911112210481 67
Österrike AT 131325151816 18
Andra totalt 161159142127144196 27
Ansökningar sammanlagt
127310151276115012541091 1039