Nationella varumärkesansökningar

Inkomna ansökningar per månad

månad / år 2017 201820192020 2021 2022
januari 311 279284288338
224
februari 300 265319288 304258
mars 352 354322308336
260
april 278 282308323 293212
maj 308 285257341 330
juni 267 299190321 289
juli 146 153199265162
augusti 251 251216259 206
september 283 297254321269
november 286 270317323 237
oktober 313 279276306304
december 250 222237277 263
sammanlagt 3347 323631793620
3331
954

Internationella registreringar där Finland är designerat

månad / år 2017 2018201920202021
2022
januari 78 7911512276
67
februari 70 95127100 8692
mars 90 74909667
101
april 120 7611296 84 74
maj 120 14011680 102
juni 127 899561108
juli 95 7610610193
augusti 112 9812675 72
september 89 918370102
november 123 124105114 85
oktober 148 1228777 61
december 104 869299 103
sammanlagt 1276 115012541091
1039
334