Handläggningsstatistik

Slutbehandlade ansökningar per år, till exempel antalet registreringar, avslagna ansökningar och invändningar.

Nationella registreringsansökningar

2015 2016 20172018201920202021
Inkomna 3286 3798 33503236317936203331
Slutbehandlade 3855 3502 37763702323435803441
Av dem:
Registreringar 2977 2643 28602788245029132734
Avslagna 170 158 245201143143150
Återtagna 76 40 9777615348
Avskrivna 632 661 574636580471509
Invändningar 89 80 9765426043

Internationella registreringar enligt Madridprotokollet

2015 2016 2017201820192020 2021
Finland är designerat 1273 1015 12761150125410911039
Slutbehandlade 1439 1488 14811057176811501027
Av dem:
Godtagna 1259 1284 128611981530983890
Avslagna 17 17 18191813 13
Invändningar 11 3 11111174
Finland som ursprungsland
Inkomna 151 175 1251489278 84

Ansökningar om ändring av registrerade värumärken

2015 2016 20172018201920202021
Inkomna 3233 3402 30412932393841434867
Slutbehandlade 4266 3377 35232958386634204930
Förnyelser 2972 1810 33522959305529173441