Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är ett kännetecken som ett företag använder för att skilja sina varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster. På marknaden fungerar varumärket som ett slags särskiljningsmedel. Varumärken är avsedda för att användas i näringsverksamhet men privatpersoner kan lika bra söka och inneha ett varumärke.

Varumärket är en ensamrätt

Ett varumärke ger innehavaren rätt att förbjuda andra att använda ett likadant märke, eller ett märke som medför risk för förväxling, för varor eller tjänster av liknande slag.

Det finns olika slag av varumärken

Ett varumärke kan till exempel bestå av ett eller flera ord tillsammans, en figur, en slogan, en kombination av dessa, ett ljudmärke eller ett tredimensionellt märke. I det sista exemplet utgör formen på en vara eller dess förpackning ett varumärke. Ett varumärke kan också till exempel bestå av ett multimediemärke eller ett positionsmärke.

Exempel på varumärken

Ett ordmärke som består av ord, bokstäver, siffror eller av vilka andra tecken som helst som skrivs med textbehandlingsprogram.

Alfabetet

Figurmärke med ordelement: ett ord med ett särskilt typsnitt. "Esimerkki" är finska och betyder exempel.

Figurmärke med ordelement: figurer, teckningar eller grafik som har kombinerats med ord eller bokstäver
Figurmärke med ordelement: ord och figur i färg
Figurmärke: märket består enbart av teckningar, grafik eller en bild. Ett figurmärke innehåller inte ord eller bokstäver.

Tredimensionellt märke: märket består till exempel av utstyrseln (formen) på själva varan eller dess förpackning

Multimediemärke: märket består av en kombination av bilder och ljud

Ljudmärke: märket består av ljud eller en kombination av ljud

Positionsmärke: märket består av det speciella sätt på vilket märket är placerat eller fäst på produkten

Esimerkki sijaintimerkistä
Esimerkki sijaintimerkistä
Esimerkki sijaintimerkistä

Vad är skillnaden mellan varumärke och firma?

Ett företagsnamn, det vill säga firma, är avsett att skilja ett företag från andra företag, medan varumärket är avsett att skilja företagets produkter från konkurrenternas motsvarande produkter på marknaden. Ett varumärke är med andra ord ett viktigt särskiljningsmedel för marknadsföring.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.06.2019