Ansök om registrering i vår e-tjänst

Från 1.5.2019 måste du ansöka om varumärkesregistrering via vår e-tjänst. Vi kan endast av särskilda skäl godkänna att en ansökan lämnas in på papper eller att en ansökan skickas som e-postbilaga.

Det är snabbt och förmånligt att lämna in en e-ansökan. Du får samtidigt också bekräftelse på att din ansökan har tagits emot.

Innan du fyller i din ansökan

Tänk på följande:

Inledande av varumärkesprocessen: att få en ansökningsdag

Att få en ansökningsdag innebär att varumärket är skyddat från och med ansökningsdagen mot ansökningar som lämnas in senare. För att din ansökan ska tas upp till handläggning och få en ansökningsdag, måste den omfatta följande:

  • Tillräckliga identifikationsuppgifter för sökanden: företagets eller personens namn, FO-nummer för företag och personbeteckning för fysiska personer samt kontaktuppgifter.
  • En varu- och tjänsteförteckning där de varor och tjänster som ansökan avser har specificerats.
  • Det sökta varumärket, som har återgetts på ett tydligt och exakt sätt. Beskriv märket på ett sådant sätt att det kan återges i varumärkesregistret och att allmänheten klart och tydligt kan avgöra föremålet för skyddet. Endast ett märke åt gången kan ingå i ansökan.
  • Ansökan anses inlämnad efter att du har betalat en ansökningsavgift.

Du kan inte göra ändringar i varumärket efter att du har lämnat in din ansökan

När ansökan har fått en ansökningsdag, det vill säga när du har lämnat in din ansökan, kan du vanligtvis inte längre ändra själva varumärket. Endast sådana mycket små ändringar kan vara möjliga som inte ändrar helhetsintrycket av märket. Du kan inte heller lägga till nya varor eller tjänster efter att du har lämnat in din ansökan, men du kan alltid lämna in en ny ansökan för att ändra märket.

E-ansökan är behändig och förmånlig

Innan du kan börja fylla i din ansökan dirigeras du automatiskt till webbplatsen suomi.fi där du ska identifiera dig.

Identifieringen gör du med dina personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.Lämna in e-ansökan.

Efter identifieringen omfattar e-ansökan fem steg. Ansökningsavgiften betalar du via din nätbank i det sista steget. Efter betalningen återvänder du till tjänsten, där vi bekräftar mottagningen av din ansökan.


Endast möjligt att lämna in e-ansökan

Från 1.5.2019 kan du ansöka om varumärkesregistrering endast via vår e-tjänst. Vi kan endast av särskilda skäl godkänna att en ansökan lämnas in på papper eller att en ansökan skickas som e-postbilaga.

Sådant särskilt skäl är till exempel ett tekniskt avbrott eller en störning i datatrafiken som medför att e-tjänsten inte kan användas, eller att sökanden inte har faktisk möjlighet att använda e-tjänsten. Ett särskilt skäl är också till exempel att sökanden inte har autentiseringsverktyg, det vill säga identifieringsverktyg, och inte heller möjlighet att skaffa dem. Att autentiseringsverktyg fattas är alltså inte ett tillräckligt skäl.

Utländska sökande och utländska ombud som inte har möjlighet att identifiera sig med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat i tjänsten Suomi.fi, kan lämna in sin ansökan på papper eller per e-post.

Sökande från Tyskland, Estland och Italien har nu också möjlighet att använda eIDAS-identifieringsverktyg.

Utskriftsversion
Uppdaterad 27.04.2020