Anmälan om en revisors verksamhet

Vem som helst kan göra en anmälan om en revisors verksamhet. För att kunna föra en anmälan krävs det inte att anmälaren har del i saken som anmälan gäller. Av anmälningen ska framgå vilken revisor som är föremål för anmälan, i vilket ärende och på vilka grunder. En skriftlig utredning kan bifogas till anmälan. Revisionstillsynen begär alltid revisorn som är föremål för anmälan att ge in ett svar till anmälan utifrån skyldigheten att höra parter i enlighet med det som föreskrivs i förvaltningslagen.

Anmälan kan lämnas in via e-post till tilintarkastusvalvonta@prh.fi, via skyddad e-post på https://turvaviesti.prh.fi/ eller per post till Patent- och registerstyrelsen, Revisionstillsyn, 00091 PRH. Läs mer om skyddad e-post.

Enligt förvaltningslagen och högsta förvaltningsdomstolens praxis betraktas anmälaren inte som part i ett revisionstillsynsärende. Revisorns svar lämnas inte automatiskt till anmälaren. Anmälaren kan på begäran få handlingar med anknytning till ärendet, med undantag av sekretessbelagda uppgifter i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Anmälaren kan efter eget gottfinnande kommentera revisorns svar om han eller hon anser det behövligt. Revisionstillsynen delger beslutet i ärendet till anmälaren. Anmälaren är inte part i ärendet, vilket innebär att han eller hon inte har rätt att överklaga avgörandet. Anmälan kan föras anonymt och det är gratis

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.10.2021