Gå direkt till innehållet
Meny

Tillsynssamarbete

Vi samarbetar med Finansinspektionen, centralen för utredning av penningtvätt, Skatteförvaltningen och andra myndigheter. Vi är med i myndighetssamarbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och i den underarbetsgrupp för tillsynsmyndigheter enligt penningtvättslagen som lyder under myndighetssamarbetsgruppen. Vi deltar också i verksamheten av samarbetsnätverket mot korruption.

Vi medverkar i internationella forum för att utveckla vår påverkan, informationsanskaffning, bästa praxis och verksamhet. Verksamheten kräver kontinuerlig kontakt med myndighetskolleger i andra länder.

Vi fortsätter som medlem i det globala IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators).

EU:s CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies) är en central myndighetsorganisation på EU-nivå. CEAOB:s uppdrag omfattar bland annat att verka som Europeiska kommissionens rådgivare, utarbeta och publicera rapporter som gäller tillsynen över revisionsbranschen samt utbyta information om tillsynen över revisorer och genomförandet av EU-bestämmelser. Vi är aktiv medlem i CEAOB, både vad gäller dess verksamhet och arbetsgrupper.

Vi deltar i nordiska möten för revisionstillsynsmyndigheter och i övrigt informationsutbyte inom det nordiska samarbetet.

Utskriftsversion Uppdaterad 30.11.2022