Gå direkt till innehållet
Meny

Årsklocka


Hela året:

  • PRS tjänsteinnehavare utför kvalitetsgranskningar 1-12/2022
  • Revisionsnämndens möten 1-12/2022 och undersökningsärenden som PRS tjänsteinnehavare bereder
  • Aktuell kommunikation, bl.a. informationsmöten och nyhetsbrev

Årsskiftet:

  • Nya revisorer godkänns

Våren:

  • Revisionstillsynens verksamhetsberättelse samt årsrapporter 2021
  • Ansökning till revisorsexamina senast 15 mars 2022

Hösten:

  • Revisorsexamina 8-9/2022
  • Revisorers och revisionssammanslutningars anmälan om tillsynsuppgifter 8-10/2022
  • Arbetsplan för revisionstillsynen
Utskriftsversion Uppdaterad 30.11.2022