Gå direkt till innehållet
Valikko

PATLIB – patentinformation nära till hands

x


PATLIB är en förkortning av PATent LIBrary. PATLIB-nätverket i Europa omfattar cirka 320 patentinformationscenter vilka har ett nära samarbete med nationella patentverk, Europeiska patentverket EPO och EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO. Medlemmarna i nätverket utses av nationella ämbetsverk i de länder som anslutit sig till europeiska patentkonventionen.

PATLIB-centren bildades för att ge lokal tillgång till patentinformation och annan relaterad information. Via dem får i synnerhet små och medelstora företag, högskolor och privata uppfinnare tillgång till patentinformation och högklassiga patentinformationstjänster. PATLIB-centren har en erfaren och kunnig personal som hjälper med det praktiska vad gäller patent och andra immateriella rättigheter.

PATLIB-centren i Finland

x

PATLIB-centren utgör en väsentlig grund för patentinformationsverksamheten i Europa. Tillsammans med de nationella ämbetsverken är de ofta den första kontaktpunkten för de lokala slutanvändarna av patentsystemet. I Europa varierar PATLIB-centren mycket vad gäller storlek, värdorganisation, finansiering och serviceprofil.

PATLIB-verksamheten i Finland har kommit igång igen efter några lugnare år. Patent- och registerstyrelsen, Uppfinningsstiftelsen, uppfinningsombud samt innovationsombud vid universiteten har haft ett fungerande samarbetsnätverk i Finland sedan 1990-talet. Idag fortsätter arbetet med högskolorna och organisationerna Team Finland och Business Finland.

Helsingfors - PATLIB - Patent- och registerstyrelsen (PRS)

PRS - Patentbiblioteket och rådgivningstjänster
Sörnäs strandväg 13 C
00530 Helsingfors
Tfn 029 509 5858
Fax: 09 6939 5601
Webbplats: www.prh.fi
E-post: advice.patents@prh.fi; library@prh.fi

Industriellt rättsskydd

 • patent
 • nyttighetsmodeller
 • varumärken
 • designskydd

Tjänster

 • informationssökningar
 • rådgivningstjänster
 • statistiska analyser
 • utbildning
 • patentkliniker
 • bibliotekstjänster

Jyväskylä - Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen), Mellersta Finland

NTM-centralen, Mellersta Finland
Cygnaeuksenkatu 1
40100 Jyväskylä
Tfn 029 502 4545
Webbplats: www.ely-keskus.fi
E-post: jouni.hynynen@ely-keskus.fi

Industriellt rättsskydd

 • patent
 • nyttighetsmodeller
 • varumärken
 • designskydd
 • även: upphovsrätt

Tjänster

 • rådgivningstjänster
 • bedömning av uppfinningars ekonomiska värde
 • tjänster för kommersialisering av uppfinningar

Kuopio - Savonia, Norra Savolax

Yrkeshögskolan Savonia - Business Center
Opistotie 2
70200 Kuopio
Tfn 044 785 6990
Webbplats: www.savonia.fi
E-post: paivi.vestala@savonia.fi

Industriellt rättsskydd

 • patent
 • nyttighetsmodeller
 • varumärken
 • designskydd
 • även: upphovsrätt

Tjänster

 • informationssökningar
 • rådgivningstjänster
 • användarutbildning
 • föredrag
 • tjänster för bedömning av uppfinningars ekonomiska värde
 • kommersialiseringsrådgivning

Lehmo - Innowork, Norra Karelen

Innowork Oy
Punostie 1 B
80710 Lehmo
Tfn 040 502 5450
E-post: heikki.rantanen@innowork.fi

Industriellt rättsskydd

 • patent
 • nyttighetsmodeller
 • varumärken
 • designskydd

Tjänster

 • informationssökningar
 • rådgivningstjänster
 • användarutbildning
 • föredrag
 • bedömning av uppfinningars ekonomiska värde
 • rådgivning om kommersialisering av uppfinningar

Uleåborg - Uleåborgs universitet, Norra Österbotten

Uleåborgs universitet
Pentti Kaiterankatu 1
90570 Uleåborg
Tfn 040 355 9660
Webbplats: www.oulu.fi
E-post: Maarit.Jokela@oulu.fi

Industriellt rättsskydd

 • patent
 • varumärken
 • nyttighetsmodeller
 • även: upphovsrätt

Tjänster

 • läsesal samt lokaler för grupparbete
 • informations- och bibliotekstjänster
 • användarutbildning
 • föredrag
 • rådgivning om kommersialisering av uppfinningar samt bedömning av ekonomisk potential
Tammerfors - Tammerfors universitet, Birkaland

Tammerfors universitet, Innovationstjänster
Kalevantie 4
33720 Tammerfrs
Webbplats: www.tuni.fi
E-post: lib.metrics@tuni.fi

Tjänster

 • läsesal och grubbarbetsrum
 • informations- och bibliotekstjänster

Tammerfors universitetsbibliotek är ett vetenskapsbibliotek som är öppet för alla. Databasen Derwent Innovation är allmänt tillgänglig via bibliotekets nät och kundterminaler.


Högskolesamfundet erbjuder också mer omfattande tjänster som stödjer till exempel forsknings- och utvecklingsprojektverksamhet och examensarbeten.


PATLIB-nätverket utökas hela tiden: i synnerhet kommer representanter från högskolor att ansluta sig. Vi uppdaterar kontaktuppgifterna när vi får dem från organisationerna.Utskriftsversion Uppdaterad 10.08.2020