PRS uppmanar företaget att vid vite lämna in sitt bokslut

Patent- och registerstyrelsen (PRS) kan uppmana företaget att vid vite lämna in sitt bokslut eller komplettera bristfälliga bokslutshandlingar, om det inte har lämnat in alla bokslutshandlingar till handelsregistret inom utsatt tid. Se när bokslutet ska lämnas in enligt företagsform.

Lämna in bokslutet inom utsatt tid för att ansvarspersonen ska undvika vite. Gå till anvisningen för att lämna in bokslut till handelsregistret.

Vitet föreläggs företagets ansvarsperson, och beloppet beror på ansvarspersonens inkomster. Vitesbeloppet är högst 3 300 euro.

Om du trots vitet inte lämnar in bokslutet, kan PRS försätta företaget i likvidation eller stryka det ur handelsregistret. Läs mer om avregistreringsförfarandet.

Vi förlänger inte inlämningstiden för bokslut.

Vilka steg ingår i vitesförfarandet?

  1. PRS skickar ett uppmaningsbrev till företaget och uppmanar företaget att vid vite lämna in de begärda bokslutshandlingarna inom en månad.
  2. Om företaget inte lämnar in sitt bokslut inom utsatt tid, skickar vi till företagets ansvarsperson ett beslut om utsättande av vite och uppmanar företaget att lämna in bokslutshandlingarna till PRS inom två veckor. Vi skickar beslutet som brev med mottagningsbevis på posten.
  3. Om företaget inte lämnar in sitt bokslut inom utsatt tid, skickar PRS en påminnelse till ansvarspersonen: företaget ska lämna in bokslutet inom två veckor.
  4. Om företaget inte lämnar in sitt bokslut inom utsatt tid, dömer vi ut vite och ansvarspersonen ska betala det. Beslutet om utdömande av vite överlämnas genom stämningsman. Beslutet kan överklagas inom 30 dagar.
  5. Om företaget trots det ovannämnda inte lämnar in bokslutet, kan vi försätta företaget i likvidation eller stryka det ur handelsregistret.

Gå till anvisningen för att lämna in bokslut till handelsregistret.

Mer information i lagstiftningen

Bestämmelser om vitesförfarandet och om skyldigheten att lämna in och registrera bokslut finns i följande lagar:

  • bokföringslagen: 3 kap. 9 § och 8 kap. 1 §
  • aktiebolagslagen: 5 kap. 3 § och 8 kap. 10 §
  • lagen om andelslag: 5 kap. 4 § och 8 kap. 10 §

Länkar till bokföringslagen, aktiebolagslagen och lagen om andelslag finns på sidan Lagstiftning. Läs mer i lagstiftningen.

Bestämmelser om vitesförfarandet finns också i 6–8 § och 10–11 § i viteslagen. Gå till viteslagen i författningsdatabasen Finlex.

Bestämmelser om sökande av ändring finns i 7 § 1 mom. i lagen om Patent- och registerstyrelsen. Gå till lagen om Patent- och registerstyrelsen i författningsdatabasen Finlex.


Utskriftsversion
Uppdaterad 18.09.2020