Gå direkt till innehållet
Valikko

Företag som löper risk för avregistrering 2020

I avregistreringsförfarandet skickar PRS först ett uppmaningsbrev till företaget. Sedan registrerar PRS uppmaningen i företagets handelsregisteruppgifter. Om företaget trots uppmaningarna inte lämnar in bokslutet, stryker PRS företaget ur handelsregistret eller försätter det i likvidation. Läs mer om stegen i avregistreringsförfarandet.

På den här sidan publiceras listorna över företag som är med i de olika stegen i avregistreringsförfarandet 2020.

Utskriftsversion Uppdaterad 25.10.2022