Vähemmistöosakkeiden lunastaminen

Seuraavat vähemmistöosakkeiden lunastamiseen liittyvät asiat on ilmoitettava kaupparekisteriin:

Lunastusoikeuden ja -velvollisuuden syntyminen

Osakeyhtiön täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin viivytyksettä osakeyhtiölain mukaisesta vähemmistöosakkeiden lunastusoikeudesta ja -velvollisuudesta.

Miten ilmoitat netissä?

Tee ilmoitus netissä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Liitteitä ei tarvita.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Lunastusoikeuden syntymisen ilmoittaminen maksaa netissä 40 euroa.

Palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Tutustu kaupparekisterin hinnastoon.

Siirry YTJ-palveluun tekemään ilmoitus.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen


Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Käytä Y4-lomaketta. Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta Y4-lomake.

Ilmoita lunastusoikeuden ja -velvollisuuden syntyminen lomakkeen sivulla 2 kohdassa "Lisätietoja".

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Liitä mukaan kuitti käsittelymaksusta. Muita liitteitä ei tarvita.

Mitä ilmoittaminen maksaa paperilomakkeella?

Lunastusoikeuden ja -velvollisuuden ilmoittaminen maksaa paperilomakkeella 95 euroa.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Lunastusoikeuden ja -velvollisuuden lakkaaminen

Kun osakeyhtiölain mukainen lunastusoikeus ja -velvollisuus on lakannut, yhtiön täytyy ilmoittaa siitä kaupparekisteriin viivytyksettä.

Miten ilmoitat netissä?

Tee ilmoitus netissä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Liitteitä ei tarvita.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Lunastusoikeuden lakkaamisesta ilmoittaminen maksaa netissä 40 euroa.

Palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Tutustu kaupparekisterin hinnastoon.

Siirry YTJ-palveluun tekemään ilmoitus.


Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Käytä Y4-lomaketta. Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta Y4-lomake.

Ilmoita lunastusoikeuden ja -velvollisuuden lakkaaminen Y4-lomakkeen sivulla 2 kohdassa "Lisätietoja".

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Liitä mukaan kuitti käsittelymaksusta. Muita liitteitä ei tarvita.

Mitä ilmoittaminen maksaa paperilomakkeella?

Lunastusoikeuden lakkaamisesta ilmoittaminen maksaa paperilomakkeella 95 euroa.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Uskottu mies ja selonteko toimenpiteistä

Jos tuomioistuin on määrännyt uskotun miehen valvomaan vähemmistöosakkeenomistajien etua välimiesmenettelyssä, tuomioistuin tekee ilmoituksen kaupparekisteriin viran puolesta.

Jos Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on päättänyt uskotun miehen hakematta jättämisestä, ilmoitetaan kyseinen päätös rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

Kun välimiesmenettely on päättynyt, uskotun miehen täytyy ilmoittaa selonteko toimenpiteistään kaupparekisteriin viivytyksettä. Selonteko katsotaan annetuksi vähemmistöosakkeenomistajille, kun se rekisteröidään (katso osakeyhtiölain 18. luvun 5 §).

Miten ilmoitat?

Voit tehdä ilmoituksen kaupparekisteriin vain paperilomakkeilla.

Käytä Y4-lomaketta. Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta Y4-lomake.

Ilmoita selonteosta Y4-lomakkeen sivulla 2 kohdassa "Lisätietoja".

Y4-lomakkeen allekirjoittaa uskottu mies.

Liitä mukaan kopio selonteosta ja kuitti käsittelymaksusta. Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä ilmoittaminen maksaa?

Uskotun miehen selonteon ilmoittaminen maksaa 95 euroa.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Ilmoitus välitystuomiosta

Kun lunastusriita ratkaistaan välimiesmenettelyssä, välimiesten täytyy ilmoittaa välitystuomio kaupparekisteriin kahden viikon kuluessa tuomion antamisesta (katso osakeyhtiölain 18. luvun 9 §).

Jos välimiehet eivät ilmoita tuomiota kahden viikon kuluessa, ilmoituksen voi tehdä myös asianosainen.

Miten ilmoitat?

Voit tehdä ilmoituksen kaupparekisteriin vain paperilomakkeilla.

Käytä Y4-lomaketta. Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta Y4-lomake.

Ilmoita välitystuomiosta Y4-lomakkeen sivulla 2 kohdassa "Lisätietoja".

Y4-lomakkeen allekirjoittaa välimies.

Liitä mukaan kuitti käsittelymaksusta, kopio välitystuomiosta yhden henkilön oikeaksi todistamana ja selvitys siitä, että kappaleet välitystuomiosta on annettu osakeyhtiölain 18 luvun 9 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla. Selvitys voi olla välimiehen antama todistus asian hoitamisesta. Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä ilmoittaminen maksaa?

Välitystuomiosta ilmoittaminen maksaa 95 euroa.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Lisätietoja lainsäädännöstä

Vähemmistöosakkeiden lunastamisesta säädetään osakeyhtiölain 18. luvussa. Lue lisää osakeyhtiölaista Finlex-säädöstietopankista.

Osakeyhtiölain voimaanpanoa koskevan lain 20 §:ssä on siirtymäsäännös vähemmistöosakkeiden lunastamisesta. Lue lisää osakeyhtiölain voimaanpanolaista Finlex-säädöstietopankista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.05.2022