Kommunikation

Besöksadress

Sörnäs strandväg 13 B, Helsingfors
mån–fre kl. 9.00–16.15

PRS är stängt på officiella vardagshelger. Se en lista över officiella vardagshelger.

Postadress

Patent- och registerstyrelsen
00091 PRH

Telefonnummer

029 509 5000
mån–fre kl. 9.00–16.15

E-post

fornamn.efternamn@prh.fi
De skandinaviska bokstäverna å, ä och ö ersätts med a, a och o.

Direktör för kundservice och kommunikation
Anna Lauttamus-Kauppila
029 509 5800
050 563 5724
Chef för kundservice och informationstjänster
Kirsi Lahtinen
029 509 5808
040 548 3540
Kommunikationschef
Leena-Liisa Lehikoinen
029 509 5877
040 750 5535
Kommunikationsspecialist
Mirja Lehikoinen
029 509 5395
040 570 2221
Utvecklingsexpert
Olli Ilmarinen
029 509 5236
040 770 4547
Kommunikationsspecialist
Päivi Rauhala, tjänstledig från 1 juni 2020
029 509 5668
040 864 3528
Kommunikationsspecialist
Päivi Männikkö
029 509 5874
050 593 2058
Kommunikationsspecialist
Sari Salmela
029 509 5059
040 505 8677
Kommunikationsspecialist
Jukka Viskari
029 509 5746
050 477 4135
Tjänstedesigner
Katja Seppänen
029 509 5027
050 434 6662
Ledningens assistent
Katri Autio
029 509 5162
050 476 9238
Utskriftsversion
Uppdaterad 27.08.2021