Gå direkt till innehållet
Meny

EUIPO meddelar: Undersökning om européernas inställning till immateriella tillgångar

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO har publicerat undersökningen IP Perception 2023. Undersökningen handlar om europeiska konsumenters inställning till immateriella tillgångar, hur de respekterar industriellt rättsskydd och upphovsrätt och hurdan uppfattning de har om de immateriella rättigheternas betydelse i samhället.

Européerna är i allmänhet mycket medvetna om de negativa effekterna av produktförfalskningar och motsätter sig att använda olagliga källor för att ta del av innehåll på nätet. Ungdomarnas inställning till sådan verksamhet är ofta av ekonomiska skäl mer tolerant jämfört med de äldre intervjuade.

De finländare som deltog i undersökningen förhöll sig lite mer kritiska än i genomsnitt till produktförfalskningar och piratism. Under 10 procent av de intervjuade uppgav att de köpt produktförfalskningar eller laddat ner innehåll från olagliga källor på nätet under de senaste 12 månaderna.

Läs undersökningen i sin helhet på engelska.Öppnas i en ny flik


Utskriftsversion Uppdaterad 21.08.2023