Gå direkt till innehållet
Valikko

Blanketter

Registrering som revisor

Blanketten Registrering som revisor är kortvarigt ur bruk på grund av uppdateringar av blanketten.

Revisorns anmälning av ändrade uppgifter till revisorsregistret

Anmäl ändrade uppgifter elektroniskt. Gå till e-tjänsten. Öppnas i en ny flik

Anmälning av revisionssammanslutnings uppgifter till revisorsregistret

Anmälning av revisions sammanslutningsuppgifter till revisorsregistret
05.10.2020

Du kan ladda ner blanketten till din dator och fylla i den.

Obs! Revisor och revisionssammanslutning: du kan också anmäla ändringar på elektronisk väg. Gå till e-tjänsten.Öppnas i en ny flik Registrering görs på pdf-blanketten.

Tillsynsuppgifter

Fyll i anmälan om tillsynsuppgifter elektroniskt.Gå till e-tjänsten.Öppnas i en ny flik

Ansökan om att få avlägga revisorsexamen och anmälan till revisorsexamen

Ansöknings- och anmälningstiden till revisorsexamina 2023 har slutat.

Skyddad e-post

Du kan skicka din ifyllda blankett till Patent- och registerstyrelsen (PRS) med skyddad e-post. Läs mer om skyddad e-post.

Utskriftsversion Uppdaterad 17.03.2023