Gå direkt till innehållet
Meny

Programvaruföretag: börja använda ett IXBRL-bokslutsgränssnitt

Programvaruföretag kan börja använda Patent- och registerstyrelsens (PRS) gränssnitt. Via gränssnittet kan digitala bokslut i IXBRL-format skickas tillsammans med metadata till handelsregistret.

Det är gratis att använda gränssnittet.

PRS erbjuder ingen färdig kundprogramvara för att använda gränssnittet. Programvaruföretagen måste därför själva utveckla en tillräcklig funktion i sitt ekonomiförvaltningssystem. Med funktionen skickas IXBRL-bokslut till handelsregistret.

Vilka bokslut kan skickas in via gränssnittet?

För tillfället tar gränssnittet emot bokslut från aktiebolag och årsrapporter från stiftelser i IXBRL-format.

I framtiden kan gränssnittet eventuellt också ta emot bokslut från andra företagsformer och enligt olika taxonomier.

Bokslutet som skickas måste vara i IXBRL-format (Inline eXtensible Business Reporting Language). I IXBRL-bokslut är XBRL-uppgifter inbäddade i HTML-innehållet. Uppgifterna visas på ett enhetligt sätt enligt standarder och klassificeringar, men i en sådan visuell form som användarna är vana vid.

Det finns inga andra krav för att visa uppgifterna. Man kan alltså visualisera bokslutet på önskat sätt, så länge det följer IXBRL-standarderna.

Hurdant är gränssnittet?

Gränssnittet är ett REST API. Identifiering sker via en separat autentiseringsserver. Från servern får man ett ”access token” som ska användas i de egentliga gränssnittsanropen.

Via gränssnittet kan man med en separat förfrågan söka information om vilka bolagsformer och taxonomiversioner gränssnittet för tillfället stöder.

Tillsammans med bokslut eller årsrapporter levereras metadata, såsom FO-nummer och när räkenskapsperioden börjar och slutar. Metadata ges både i URL-parametrar och i anropets ”body” i JSON-format. Ett ”body” skickas i multipart/form-data-form där metadata anges och också själva IXBRL-filen ingår som bilaga.

Gränssnittet kontrollerar att givna metadata är i ordning och stämmer överens med innehållet i själva IXBRL-filen. Därtill kontrolleras att bokslutet eller årsrapporten har korrekt struktur. I framtiden kommer gränssnittet att kontrollera innehållet också i IXBRL-filen noggrannare.

Om valideringen av sändningen lyckas, skickar gränssnittet ett lyckat svar. I annat fall skickas en felkod och en noggrannare beskrivning av orsaken till felet.

Utgångspunkten är att gränssnittet är öppet dygnet runt.

Hur kan jag börja använda gränssnittet?

För att kunna använda gränssnittet ska du teckna avtal med PRS.

PRS ger dig en testserver för att testa gränssnittet.

Kontakta oss om du har frågor om gränssnittet eller beställ avtalsvillkoren och beskrivningen av gränssnittet till din e-post: digitilinpaatos(at)prh.fi

Taxonomin för aktiebolagets bokslut finns på Statskontorets webbplats.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 08.01.2024