Delområden inom industriellt rättsskydd

Delområdet inom industriellt rättsskydd består av antingen patenträtt, varumärkesrätt eller mönsterrätt som valfria delområden. De mäter specifika kunskaper om de olika områdena av industriellt rättsskydd bland annat i praktiska tillämpningssituationer.

Du hittar examensmaterialet på följande sidor:

Patenträtt
Varumärkesrätt
Mönsterrätt

Utskriftsversion
Uppdaterad 06.02.2017