Sammansättning av nämnden för ombud för industriellt rättsskydd

Nämndens sammansättning för perioden 1 juli 2017–30 juni 2020:

Ordförande:

Kristiina Harenko, hovrättsråd, Helsingfors hovrätt

Vice ordförande:

Albert Mäkelä, juridisk ombudsman, Företagarna i Finland rf

Medlemmar (suppleanter inom parentes):

Marjo Aalto-Setälä, chefsjurist, Patent- och registerstyrelsen
(Olli-Pekka Sievänen, ledande rådgivningsingenjör, Patent- och registerstyrelsen)

Olli Teerikangas, enhetschef, Patent- och registerstyrelsen
(Sara Henriksson, jurist, Patent- och registerstyrelsen)

Minna Aalto-Setälä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet
(Stiina Löytömäki, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet)

Kathy Wasström, europapatentombud, Finska Patentombudsföreningen rf
(Tomi Konkonen, europapatentombud, Finska Patentombudsföreningen rf)

Laura Roselius, IP-jurist, EU-varumärkes- och mönsterrättsombud, rättegångsbiträde med tillstånd, Finska Patentombudsföreningen rf
(Joose Kilpimaa, varumärkesombud, EU-varumärkesombud, Finska Patentombudsföreningen rf)

Tuukka Airaksinen, advokat, Finlands Advokatförbund
(Hanna Paloheimo, advokat, Finlands Advokatförbund)

Matti Brax, patentingenjör, Patentingenjörerna rf
(Jouni Haavisto, Corporate Patent Attorney, Patentingenjörerna rf)

Riitta Tähtivuori, IPR-expert, Finlands näringsliv EK
(Erkko Meri, jurist, Centralhandelskammaren)

Utskriftsversion
Uppdaterad 23.12.2019