Bokslut för icke-verksamma företag

Lämna in bokslut för varje räkenskapsperiod till handelsregistret även om företagsverksamheten har avbrutits eller lagts ner. I 3 kap. 9 § i bokföringslagen finns en lista över de företagsformer som alltid måste lämna in bokslutet för registrering. Gå till författningsdatabasen Finlex för att läsa bokföringslagen.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Lämna in alla lagstadgade bokslutshandlingar till registret. Gå till anvisningen Handlingar i bokslutsanmälan till handelsregistret.

Lämna in bokslutet inom en bestämd tidsperiod som börjar löpa från räkenskapsperiodens utgång.
Du hittar våra anvisningar för bokslutsanmälan efter företagsform i menyn.

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.10.2022