Gå direkt till innehållet
Meny

Reformen av patentlagen fortskrider

Sommaren 2022 tillsatte arbets- och näringsministeriet (ANM) en arbetsgrupp för att bereda en reform av patentlagstiftningen. Patent- och registerstyrelsen (PRS) är med i arbetsgruppen. Gruppen höll ett informationsmöte våren 2023.

Ursprungligen var målet att lämna regeringens proposition till riksdagen hösten 2024, men det kommer att ske senare. Arbetsgruppens mandatperiod går ut i slutet av 2023, men enligt ANM kommer den att förlängas. 

Enligt den nationella IPR-strategin är den gällande patentlagen föråldrad och inte längre i linje med de allmänna lagarna, såsom förvaltningslagen och dataskyddsregleringen. I den nuvarande patentlagen används ställvis fel författningsnivå, vilket gör att myndigheterna och näringslivsaktörerna är osäkra på hur saker och ting ska tolkas. Dessutom borde lagstiftningen omarbetas för att underlätta utvecklingen av e-tjänsterna. 

I samband med revideringen bedöms också behovet av att ändra andra lagar som gäller skyddet för uppfinningar, bland dem lagen om nyttighetsmodellrätt och lagen om uppfinningar av betydelse för landets försvar.

Du kan följa hur lagreformen fortskrider på ANM:s projektsida.Öppnas i en ny flik

För mer information kontakta:

Olli Sievänen
Tfn 029 509 5438
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion Uppdaterad 02.11.2023