Gå direkt till innehållet
Meny

Ändringar i avgifter för patent, tilläggsskydd och nyttighetsmodeller från 1 januari 2024

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har gjort en framställning till arbets- och näringsministeriet om ändringar i vissa avgifter. Förordningen om de avgiftsbelagda prestationerna utfärdas för perioden från 1 januari 2024 till 31 december 2025. Avgifterna höjs för att uppnå en kostnadsmotsvarighet enligt prestationsgrupp vid PRS.

De planerade ändringarna i avgifterna för patent, tilläggsskydd och nyttighetsmodeller anges nedan. Nuvarande avgift är inom parentes.

Avgifter för patentansökningar

 • Ansökningsavgift
 • när det elektroniska systemet används 430 € (400 €)
 • när det elektroniska systemet inte används 540 € (500 €)
 • Publiceringsavgift
 • när översättning lämnats in via det elektroniska systemet 430 € (400 €)
 • när översättning inte lämnats in via det elektroniska systemet 540 € (500 €)
 • för korrigering av en översättning 540 € (500 €)
 • Översättningsavgift 80 €/sida (70 €/sida)
 • Återupptagningsavgift
 • första gången 90 € (70 €)
 • övriga gånger 160 € (140 €)
 • Tilläggsavgift för ytterligare frist enligt 31 § 2 mom. i patentlagen 140 € (125 €)
 • Särskild tilläggsavgift i de fall då ansökan fullföljs enligt 31 § 1 mom. eller 38 § 2 mom. i patentlagen (550/1967) och den omfattar en uppfinning som inte varit föremål för internationell nyhetsgranskning eller internationell förberedande patenterbarhetsprövning, och 36 § eller 37 § i patentlagen inte tillämpas 540 € (500 €)
 • Avgift enligt 36 § eller 37 § i patentlagen 370 € (350 €)

Årsavgifter

 • 3 året 135 € (200 €)
 • 4 året 160 € (125 €)
 • 5 året 210 € (150 €)
 • 6 året 240 € (200 €)
 • 7 året 270 € (250 €)
 • 8 året 320 € (300 €)
 • 9 året 375 € (350 €)
 • 10 året 430 € (400 €)
 • 11 året 480 € (450 €)
 • 12 året 535 € (500 €)
 • 13 året 590 € (550 €)
 • 14 året 640 € (600 €)
 • 15 året 700 € (650 €)
 • 16 året 750 € (700 €)
 • 17 året 800 € (750 €)
 • 18 året 860 € (800 €)
 • 19 året 910 € (850 €)
 • 20 året 965 € (900 €)

Övriga avgifter

 • Invändningsavgift 900 € (800 €)
 • Avgift för avgörande enligt 71 a § i patentlagen 500 € (450 €)
 • Handläggningsavgift för begränsning enligt 53 a § i patentlagen 900 € (800 €)

Avgifter för internationella patentansökningar (PCT)

 • Avgift för förberedande patenterbarhetsprövning enligt PCT-regel 58.1.b 650 € (600 €)
 • Tilläggsavgift för förberedande patenterbarhetsprövning enligt PCT-regel 68.3.a 650 € (600 €)
 • Avgift för avgörande enligt PCT-regel 26bis.3 eller 49ter.2d 500 € (450 €)

Avgifter för validering av europeiska patent

 • Publiceringsavgift för en översättning
 • när översättning lämnats in via det elektroniska systemet 430 € (400 €)
 • när översättning inte lämnats in via det elektroniska systemet 540 € (500 €)

Avgifter för tilläggsskydd (SPC)

 • Ansökningsavgift för tilläggsskydd 550 € (500 €)
 • Avgift för ansökan om förlängning av tilläggsskyddet 550 € (500 €)
 • Återupptagningsavgift
 • första gången 90 € (70 €)
 • övriga gånger 160 € (140 €)
 • Årsavgift för varje påbörjat år 1 020 € (900 €)

Nationella nyttighetsmodellärenden

 • Registreringsavgift
 • när det elektroniska systemet används 230 € (200 €)
 • när det elektroniska systemet inte används 280 € (250 €)
 • Tilläggsavgift för varje skyddskrav utöver fem 25 € (20 €)
 • Tilläggsavgift för ytterligare frist enligt 45 d § 2 mom. i lagen om nyttighetsmodellrätt (800/1991) 120 € (100 €)
 • Återupptagningsavgift 70 € (50 €)
 • Avgift för förnyelse av registrering för fyra år 300 € (250 €)
 • Förhöjning av förnyelseavgiften 60 € (50 €)
 • Avgift för förnyelse av registrering för två år 250 € (200 €)
 • Förhöjning av förnyelseavgiften 60 € (50 €)
 • Avgift för krav om ogiltigförklaring 100 € (70 €)
 • Avgift för avgörande enligt 26 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt 500 € (450 €)
 • Översättningsavgift 80 €/sida (70 €/sida)
 • Granskningsavgift 350 € (300 €)
 • Avgift för utlåtande 150 € (100 €)
 • Uppskovsavgift 60 € (50 €)

Vi ger mer information när avgiftsändringarna har bekräftats.

För mer information kontakta:
Olli Sievänen
Tfn 029 509 5438
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion Uppdaterad 23.11.2023