Vaihtoehtoinen tutkintopolku HT-tutkintoon

Jos sinulla ei ole korkeakoulututkintoa, kaikkia vaadittavia opintoja tai vaadittavaa käytännön kokemusta, sinulle voidaan tietyin edellytyksin myöntää osallistumislupa HT-tutkintoon.

Mitä opintoja vaaditaan?

Sinulla täytyy olla HT-tutkintoon vaadittavat opinnot. Voit korvata osan opinnoista lisätehtävillä enintään seuraavasti

  • 6 opintopistettä tai 4 opintoviikkoa tilintarkastuksen ja laskentatoimen opintoja
  • 6 opintopistettä tai 4 opintoviikkoa kauppa- ja taloustieteenopintoja ja
  • 6 opintopistettä tai 4 opintoviikkoa oikeustieteen opintoja.

Lue lisää opintovaatimuksista.

Mitä käytännön kokemusta vaaditaan?

Vaihtoehto 1

Olet toiminut ammattimaisissa tehtävissä 6 vuotta ja tilintarkastustehtävissä 2 vuotta. Ennen HT-tilintarkastajaksi hyväksymistä käytännön kokemusta ammattimaisista tehtävistä täytyy kuitenkin olla vähintään 7 vuotta ja tilintarkastuksesta 3 vuotta. Opinnoistasi voi puuttua enintään lisätehtävillä korvattava osuus. Sinulla ei tarvitse olla korkeakoulututkintoa.

Vaihtoehto 2

Olet toiminut ammattimaisissa tehtävissä vähintään 14 vuotta. Ennen HT-tilintarkastajaksi hyväksymistä käytännön kokemusta kyseisistä tehtävistä täytyy kuitenkin olla vähintään 15 vuotta. Opinnoistasi voi puuttua enintään lisätehtävillä korvattava osuus. Sinulla ei tarvitse olla korkeakoulututkintoa eikä tilintarkastuskokemusta.

Mitkä ovat ammattimaisia tehtäviä?

Ammattimaisiksi tehtäviksi luetaan

  • toimitusjohtajan
  • toimitusjohtajan sijaisen
  • talousjohtajan
  • sisäisen tarkastajan tehtävät
  • tai muut vastaavat tehtävät yksityisellä tai julkisella sektorilla.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.02.2022