HT-tutkinto on tilintarkastusalan perustutkinto

HT-tutkintokokeen tehtävät liittyvät hakijan valmiuksiin hoitaa itsenäisesti kirjanpitovelvollista yhteisöä, säätiötä ja konsernia koskevia tilintarkastustehtäviä.

PRH päättää HT-tutkintokokeen tehtävien sisällöstä. Tutkintokoe järjestetään suomen ja ruotsin kielellä. Tehtävien osia voi olla myös englannin kielellä.

HT-tutkintokokeen sisällöstä määrätään työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asetuksessa tilintarkastajan hyväksymisedellytyksistä (1442/2015). Tutustu TEM:n asetukseen Finlex-sivulla.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

HT-tutkintokoe on kaksiosainen

Kaksiosainen tutkintokoe sisältää osiot hyvä tilintarkastustapa- ja hyvä kirjanpitotapa sekä tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan muu raportointi.

1-osa: Hyvä tilintarkastustapa ja hyvä kirjanpitotapa

Koe voi sisältää tehtäviä seuraavista aihealueista:

  • kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely ja hyvä kirjanpitotapa
  • tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa
  • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sääntely
  • eri yhteisömuotoja koskeva sääntely
  • tilintarkastukseen liittyvä muu sääntely.

2-osa: Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan muu raportointi

Koe sisältää kirjallisia tehtäviä tilintarkastuskertomuksen ja muiden tilintarkastajan lausuntojen tai todistusten laatimisesta sekä näiden edellyttämistä tarkastustoimenpiteistä.

Miten voit uusia hylätyn tutkinnon osan?

Jos suoritat hyväksytysti vain yhden osan HT-tutkintokokeesta, saat yrittää uudelleen hylätyn osan suorittamista seuraavan viiden vuoden ajan. Sinun ei tarvitse tuolloin suorittaa uudelleen tutkinnon molempia osia.

Uusimiskertoja ei ole rajoitettu.

Kunkin vuoden HT-tutkintoon on ilmoittauduttava erikseen.

Esimerkki: vuoden 2017 HT-tutkinnossa hyväksytysti suoritettu osa on voimassa vuoden 2022 loppuun asti.

Miten tutkintosuoritus arvostellaan?

Tutkintosuoritus hyväksytään, kun kokelas saa vähintään PRH:n tilintarkastusvalvonnan vahvistaman hyväksymispisterajan mukaisen pistemäärän tutkinnon molemmissa osissa.

PRH julkistaa HT-tutkinnon arvosteluperusteet sen jälkeen, kun tutkintovastausten arvostelu on vahvistettu.

Tutustu tutkintojen koetehtäviin arvosteluperusteineen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.02.2022