Opinnot ja opintojen todentaminen HT-tutkinnon vaatimuksena

HT-tutkintoon osallistumislupaa hakevalta vaaditaan tiettyjä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja.

Opintovaatimuksista määrätään työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asetuksessa (1442/2015). Tutustu TEM:n asetukseen Finlex-sivulla.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Tällä sivulla esitellään opintojen sisältöä ja laajuutta koskevat vaatimukset.

Osallistumislupaan vaadittavat opinnot

Osallistumislupaan vaaditaan opintoja

 • tilintarkastuksesta ja laskentatoimesta
 • kauppa- ja taloustieteestä
 • oikeustieteestä.

Opintoja voi suorittaa myös muina kuin loppututkintoon johtavina opintoina, esimerkiksi täydennyskoulutuksena korkeakoulussa. Suoritettujen opintojen soveltuvuus tutkintoon osoitetaan korkeakoulun antamalla vastaavuustodistuksella.

Opintoja koskevat pakolliset vaatimukset

Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opintoja on oltava vähintään 52 opintopistettä (35 opintoviikkoa), jotka käsittävät seuraavat aihealueet:

Klikkaamalla saat isomman kuvan.
 • tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa
 • kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely, hyvä kirjanpitotapa ja tilinpäätöksen analysointi
 • johdon laskentatoimi
 • sisäinen valvonta.

Aihealueisiin sisältyvistä kaikista aiheista täytyy olla opintoja. Esimerkiksi tilintarkastuksen ja laskentatoimen toisesta aihealueesta sinulla täytyy olla opintoja kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevasta sääntelystä, hyvästä kirjanpitotavasta ja tilinpäätöksen analysoinnista, eli kaikista aiheista.

Kauppa- ja taloustieteen opintoja on oltava vähintään 22 opintopistettä (15 opintoviikkoa), jotka käsittävät seuraavat asiakokonaisuudet:

Klikkaamalla saat isomman kuvan.
 • liiketaloustiede ja kansantaloustiede
 • yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat
 • talousmatematiikka ja tilastotiede
 • tietotekniikka ja tietojärjestelmät.

Kauppa- ja taloustieteen opintojen asiakokonaisuuksista riittää jommankumman mainitun opinnot. Esimerkiksi liiketaloustieteen ja kansantaloustieteen asiakokonaisuudessa riittää, että sinulla on opintoja ainoastaan liiketaloustieteessä.

Oikeustieteen opintoja on oltava vähintään 22 opintopistettä (15 opintoviikkoa), jotka käsittävät seuraavat aihealueet:

Klikkaamalla saat isomman kuvan.
 • eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely
 • yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely
 • kauppa- ja varallisuusoikeus, maksukyvyttömyys- sekä työlainsäädäntö.

Aihealueisiin sisältyvistä kaikista aiheista täytyy olla opintoja. Esimerkiksi oikeustieteen kolmannesta aihealueesta sinulla täytyy olla opintoja kauppa- ja varallisuusoikeudesta, maksukyvyttömyys- sekä työlainsäädännöstä, eli kaikista aiheista.

Opinnot todennetaan vastaavuustodistuksella

Liitä hakemukseesi yliopiston tai ammattikorkeakoulun antama todistus (ns. vastaavuustodistus) siitä, että suorittamasi opinnot vastaavat HT-tutkintoon vaadittavia opintoja. Vastaavuustodistusta voi yleensä hakea opintotoimistosta tai vaadituista opinnoista vastaavasta yksiköstä.

Jos olet suorittanut opintosi useammassa korkeakoulussa, voit pyytää kustakin korkeakoulusta osavastaavuustodistuksen kyseisessä korkeakoulussa suorittamistasi opinnoistasi (ns. osavastaavuustodistus).

Esimerkki: Jos olet opiskellut kahdessa eri korkeakoulussa, kaksi osittaista vastaavuustodistusta yhdessä voivat kertoa sen, että opintosi vastaavat hyväksymisedellytyksiä.

Osittaisesta vastaavuustodistuksesta täytyy selkeästi ilmetä, millä tavalla opintojen sisältö ja/tai laajuus on puutteellinen tai miltä osin opintosi täyttyvät.

Opintoja voit vielä täydentää hakuajan päättymisen jälkeen, kunhan ne on suoritettu ennen tutkintotilaisuutta.

Jos et jostain syystä voi saada vastaavuustodistusta (esimerkiksi opinnot on suoritettu ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa), tilintarkastusvalvonta voi arvioida opintosi. Tästä kannattaa olla yhteydessä PRH:n tilintarkastusvalvontaan hyvissä ajoin ennen tutkintoon hakemista. Siirry PRH:n tilintarkastusvalvonnan yhteystietoihin.

Malli vastaavuustodistuksesta

Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot, voit pyytää korkeakoulusta vastaavuustodistuksen.

Alla on malli vastaavuustodistuksesta:

Kauppatieteiden maisteri Kaija Kokelaan XX:ssä [korkeakoulun nimi] suorittamat tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot (XX ov/op), oikeustieteen opinnot (XX ov/op) sekä kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot (XX ov/op) vastaavat tällä hetkellä voimassa olevien vaatimusten mukaan työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 1442/2015 mukaisia HT-tutkintoon hyväksymistä koskevia opintovaatimuksia.

Päiväys + allekirjoitus + korkeakoulun tunnistetiedot

Malli osittaisesta vastaavuustodistuksesta

Jos sinulta puuttuu osa tutkintoon vaadittavista opinnoista, voit pyytää korkeakoulusta osittaisen vastaavuustodistuksen.

Alla on malli osittaisesta vastaavuustodistuksesta:

Tradenomi Tommi Tarkastajan XX:ssä [korkeakoulun nimi] suorittamat tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot (58 op), oikeustieteen opinnot (20 op) sekä kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot (26 op) vastaavat tällä hetkellä voimassa olevien vaatimusten mukaan työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 1442/2015 mukaisia HT-tutkintoon hyväksymistä koskevia opintovaatimuksia lukuun ottamatta seuraavia puutteita:

 • Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnoista puuttuvat sisäistä tarkastusta koskevat opinnot.
 • Oikeustieteen opinnoista on suorittamatta 2 opintopistettä.

Päiväys + allekirjoitus + korkeakoulun tunnistetiedot

Ennen vuotta 2016 annettu vastaavuustodistus

Voimassa olevan työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asetuksen 1442/2015 mukaiset opintovaatimukset HT-tutkintoon vastaavat sisällöltään ja laajuudeltaan edellisen TEMin asetuksen 262/2008 mukaisia opintovaatimuksia HTM-tutkintoon. HT-tutkintoon hakijoilta hyväksytään siksi myös vastaavuustodistus, jossa todetaan opintojen vastaavan TEMin asetuksen 262/2008 mukaisia HTM- tai KHT-opintovaatimuksia.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.02.2022