Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tavoitteena olla hyvä työnantaja

PRH haluaa olla hyvä työnantaja. Tavoitteenamme on taata turvallinen työympäristö kaikille työntekijöille huolehtimalla henkilöstön hyvinvoinnista ja toiminnan vakaudesta ja lainmukaisuudesta.

Huolehdimme niin ikään työolosuhteista, työterveydestä ja -turvallisuudesta, kouluttamisesta ja osaamisen kehittämisestä sekä eriarvoisuuden vähentämisestä.

Haluamme varmistaa turvallisen ja terveellisen työympäristön seuraavilla toimilla:

Työterveyspalvelut ja työhyvinvoinnin tukeminen

Meillä on kattavat työterveyspalvelut ja tuemme työhyvinvointia monin eri keinoin, kuten hyvällä johtamis- ja esihenkilötyöllä, varhaisella tuella, ergonomian kehittämisellä, tyky-toiminnalla sekä kulttuuri- ja liikuntaseteleillä.

PRH:n johtamis- ja esihenkilötyö ovat saaneet hyviä arvioita valtionhallinnon vuosittaisessa työtyytyväisyyskyselyssä (VM Baro).

Johtajuusindeksi PRH:ssa 2019–2021 (VM Baro)

2019 2020 2021
3,84
3,92 3,98

Työhyvinvointi ja -tyytyväisyys

Seuraamme säännöllisesti työhyvinvointia ja -turvallisuutta ja puutumme poikkeamiin.

Vuosittaisen VM Baro -työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti oli vuonna 2021 aiempien vuosien tapaan korkea, 74 prosenttia. Kokonaistyötyytyväisyys nousi edelleen, ja saavutti PRH:ssa kaikkien aikojen parhaan arvion, 4,0 asteikolla 1–5, mikä on yli PRH:n ja työ- ja elinkeinoministeriön tulossopimuksessa asetetun tavoitteen 3,9.

Vuoden 2021 aikana tehtiin varsinaisen työhyvinvointikyselyn lisäksi kolme lyhyempää kyselyä, joissa keskityttiin työhyvinvointiin. Niiden tulokset olivat niin ikään erittäin hyvällä tasolla.

Henkilöstön työtyytyväisyys PRH:ssa (VM Baro) 2019–2021

Toteumat 2019 2020 2021
Työtyytyväisyys, (1–5) 3,9 4,0 4,0
Työhyvinvointi, (4–10) 8,1 8,3 8,5
Työyhteisöindeksi (1–5) 4,10 4,18 4,31

Lue lisää työtyytyväisyyttä mittaavan VM Baro -kyselyn tuloksista vuoden 2021 vuosikertomuksestamme. Avautuu uuteen välilehteen

Siirry sivulle Case: Työyhteisöviestinnän kehittämishanke.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 08.11.2022