Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Oikeudenkäynnit 2017

PRH toteutti säätiöiden valvontaa vuonna 2017 myös aiemmin vireille tulleissa ja yhdessä uudessa oikeudenkäyntimenettelyssä.

  1. Pietari-säätiö sr ja PRH nostivat vahingonkorvauskanteet säätiön entisiä hallituksen jäseniä vastaan marraskuussa 2015 Helsingin käräjäoikeudessa. Kanteet pysyivät kirjallisessa valmistelussa koko vuoden 2016. Asioiden käsittely ei juuri edennyt käräjäoikeudessa vuonna 2017. Valmisteluistunto vastaajien esittämien vanhentumisväitteiden osalta on määrätty pidettäväksi 8.3.2018 ja pääkäsittely 5. - 6.4.2018. Vahingonkorvauskanteet PRH nosti vanhan säätiölain 14 luvun 3 §:n perusteella.
  2. PRH jätti 22.4.2016 Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen hakemuksen, jossa vaadittiin käräjäoikeutta erottamaan säätiölain 14 luvun 10 §:n nojalla Matti Koivurinnan säätiö sr:n hallituksen jäsenet Matti Koivurinnan ja Juha Koivurinnan toimistaan sekä määräämään, että erottamista koskeva päätös on pantava täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. PRH:n näkemyksen mukaan Matti Koivurinta ja Juha Koivurinta ovat toimineet jatkuvasti ja kokonaisuutena arvioiden törkeästi säätiölain ja säätiön sääntöjen vastaisesti. Suullinen valmisteluistunto asiassa oli maaliskuussa 2017. Pääkäsittely oli kesäkuussa 2017. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi 18.8.2017 päätöksen (17/23242) säätiön hallituksen kahden jäsenen erottamisasiassa. Käräjäoikeus päätti erottaa Juha Koivurinnan, mutta ei Matti Koivurintaa. Käräjäoikeus erotti Juha Koivurinnan hallituksen jäsenen toimestaan, koska hän ei osallistunut säätiön hallitustyöskentelyyn. Käräjäoikeus katsoi, että Juha Koivurinnan menettely oli vastoin säätiölakia. PRH on hakenut muutosta käräjäoikeuden 18.8.2017 antamaan päätökseen. Valitus Turun hovioikeuteen koskee keskeisesti käräjäoikeuden päätöksen juridista perustelua. Lisäksi Juha Koivurinta on hakenut muutosta käräjäoikeuden päätöksestä.
  3. PRH teki maaliskuussa 2013 ilmoituksen Valtakunnansyyttäjänvirastolle epäilystä, että jotkut Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan sr:n hallituksen jäsenet olisivat syyllistyneet lähipiiritoimiin liittyviin rikoksiin. Asia eteni käräjäoikeuteen entisen hallituksen jäsenen ja toiminnanjohtajan Valter Gadolinin osalta syksyllä 2016. Säätiötoimintaan liittyvinä rikosnimikkeinä olivat törkeä veropetos ja luottamusaseman väärinkäyttö. PRH oli prosessissa mukana toissijaisena vahingonkorvausten vaatijana säätiölle aiheutetusta vahingosta. Espoon käräjäoikeuden Gadolinille langettama tuomio annettiin 16.11.2016. Gadolin valitti tuomiosta säätiötoimintaan kohdistuvien törkeän veropetoksen ja luottamusaseman väärinkäytön osalta ja vaati näiltä osin korvausvaatimuksia hylättäviksi. Helsingin hovioikeus antoi tuomion asiassa 4.12.2017. Käräjäoikeuden tuomiota ei muutettu. Tuomio on lainvoimainen.
  4. PRH jätti 27.2.2017 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen hakemuksen Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr:n hallituksen jäsenten erottamiseksi. PRH vaati hallituksen erottamista säätiölain 14 luvun 10 §:n nojalla. PRH:n näkemyksen mukaan säätiön hallitus oli toiminut jatkuvasti ja kokonaisuutena arvioiden törkeästi säätiölain ja säätiön sääntöjen vastaisesti. Hakemuksen tiedoksiannon jälkeen kaikki hallituksen jäsenet erosivat itse (tämän ja Sarfvik-Nymans stiftelse sr:n) säätiön hallituksesta. Kaksi hallituksen jäsentä perui eroilmoituksensa seuraavana päivänä. Käräjäoikeus katsoi kuitenkin hallitusten jäsenten erojen tulleen voimaan, minkä seurauksena PRH:n hakemus tältä osin raukesi. Käräjäoikeus katsoi myös, että se ei voi tässä tapauksessa määrätä säätiölle uskottua miestä. Koska säätiö jäi vaille hallitusta, PRH määräsi 14.3.2017 uskotun miehen hoitamaan säätiön asioita. (PRH määräsi 7.3.2017 uskotun miehen myös vaille hallitusta jääneeseen Sarfvik-Nymans stiftelse sr säätiöön.)

Lue lisää säätiöiden vuoden 2017 valvonta-asioista.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 20.03.2019