Vuosiselvitys ja valvonta

Säätiöt ovat velvollisia toimittamaan PRH:lle rekisteröitäväksi vuosittain säätiön vuosiselvityksen.Vuosiselvitys on julkinen lukuun ottamatta tase-erittelyjä.

Lue lisää vuosiselvityksestä.

PRH valvoo, että säätiöt toiminnassaan noudattavat säätiölakia ja säätiön sääntöjen määräyksiä. Valvonta on säätiöihin kohdistuvaa jälkikäteistä laillisuusvalvontaa. Säätiöiden toimittamat vuosiselvitykset ovat säätiövalvonnan perusta.

Lue lisää säätiövalvonnasta.

PRH perii säätiöiltä vuosittaisen valvontamaksun. Maksu perustuu lakiin säätiön valvontamaksusta (1048/2013).

Lue lisää valvontamaksusta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.03.2019