Siirry suoraan sisältöön
Valikko

PRH kehottaa yritystä ilmoittamaan tilinpäätöksensä kaupparekisteriin sakon uhalla

PRH voi harkinnan mukaan kehottaa yritystä ilmoittamaan tilinpäätösasiakirjat tai täydentämään puutteellisia tilinpäätösasiakirjoja sakon uhalla, jos yritys ei ole ilmoittanut kaikkia tilinpäätösasiakirjoja kaupparekisteriin määräaikaan mennessä. Katso määräajat yritysmuodoittain.

Uhkasakko määrätään yrityksen vastuuhenkilölle, ja sen määrä riippuu hänen tuloistaan. Ilmoita kaikki tilinpäätösasiakirjat rekisteröitäväksi kaupparekisteriin, jotta vastuuhenkilö välttyy uhkasakolta. Siirry ohjeeseen tilinpäätöksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin.

Emme myönnä lisäaikaa tilinpäätöksen ilmoittamiseen.

Mitkä ovat uhkasakkomenettelyn vaiheet?

  1. PRH lähettää yrityksen vastuuhenkilölle kirjeen, jossa kehotetaan määräajassa ilmoittamaan yrityksen tilinpäätösasiakirjat rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.
  2. Jos yritys ei ilmoita kaikkia tilinpäätösasiakirjoja määräajassa, lähetämme yrityksen vastuuhenkilölle päätöksen uhkasakon asettamisesta ja kehotamme ilmoittamaan tilinpäätösasiakirjat PRH:lle sakon uhalla. Päätökseen uhkasakon asettamisesta ei saa hakea muutosta valittamalla.
  3. Jos yritys ei ilmoita tilinpäätösasiakirjoja määräajassa, PRH lähettää vastuuhenkilölle muistutuksen.
  4. Jos yritys ei ilmoita kaikkia tilinpäätösasiakirjoja rekisteröitäväksi annetuissa määräajoissa, tuomitsemme vastuuhenkilön maksamaan uhkasakon. Päätös uhkasakon tuomitsemisesta toimitetaan haastemiehen välityksellä. Päätös on valituskelpoinen. Valitusaika on 30 päivää.

Jos yritys ei ilmoita kaikkia tilinpäätösasiakirjoja rekisteröitäväksi uhkasakosta huolimatta, PRH voi määrätä yrityksen selvitystilaan tai poistaa sen kaupparekisteristä. Siirry lukemaan lisää menettelystä.

Siirry ohjeeseen tilinpäätöksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin.

Lisätietoa lainsäädännöstä

Tilinpäätösasiakirjojen ilmoittamisvelvollisuudesta sekä uhkasakkomenettelystä säädetään laissa seuraavasti:

  • kirjanpitolaki (1336/1997) 3 luku 9 § ja 8 luku 1 §
  • osakeyhtiölaki (624/2006) 8 luku 10 §
  • osuuskuntalaki (421/2013) 8 luku 10 §.

Linkit kirjanpitolakiin, osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin löytyvät Lainsäädäntöä-sivulta.

Uhkasakkomenettelystä säädetään uhkasakkolain 6–8 §:ssä, 10–12 §:ssä ja 22-23 §:ssä. Tutustu uhkasakkolakiin Finlex-säädöstietopankissa. Avautuu uuteen välilehteen

Muutoksenhausta säädetään lain Patentti- ja rekisterihallituksesta 7 §:n 1 momentissa. Tutustu lakiin Patentti- ja rekisterihallituksesta Finlex-säädöstietopankissa.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 10.11.2023