Tavaramerkin uudistaminen 10 vuoden välein

Tavaramerkki on voimassa 10 vuotta hakemispäivästä tai rekisteröintipäivästä. Voimassaoloaika riippuu siitä, milloin hakemus on jätetty. Tavaramerkin voi uudistaa aina 10 vuoden välein ja sen voi pitää voimassa määräämättömän ajan.

Rekisteröinnin voi uudistaa

  • aikaisintaan vuotta ennen erääntymispäivää tai
  • viimeistään kuuden kuukauden kuluessa erääntymispäivästä

Jos uudistat rekisteröinnin vasta erääntymispäivän jälkeen, uudistamismaksu on korotettu. Huomioi myös, että uudistamismaksu määräytyy sen mukaan, kuinka monta tavara- tai palveluluokkaa rekisteröinti sisältää. Katso maksut Hinnastot ja maksuohjeet -sivulta.

Jos tavaramerkkiä ei uudisteta puolen vuoden sisällä erääntymispäivästä, PRH poistaa tavaramerkin rekisteristä.

Erääntymisilmoitus

PRH ilmoittaa rekisteröinnin erääntymisestä rekisteriin merkitylle haltijalle vähintään 6 kuukautta ennen eräpäivää. On siis tärkeää ilmoittaa haltijan nimessä, yhtiömuodossa, osoitteessa tai vastaavissa seikoissa tapahtuneista muutoksista, jotta ilmoitus löytää perille. Lue tarkemmat ohjeet muutoksien tekemisestä.

Huom. Tavaramerkin haltijat saavat valitettavan paljon harhaanjohtavia kirjeitä, aiheettomia laskuja tai maksukehotuksia. Kirjeissä voidaan vaatia esimerkiksi uudistamismaksua. PRH:n lähettämissä kirjeissä lukee aina selkeästi PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Lue lisää harhaanjohtavista maksukehotuksista.

Näin uudistat rekisteröinnin

Uudista rekisteröinti sähköisessä palvelussamme. Palvelun käyttö edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista. Siirry palveluun, jossa voit uudistaa rekisteröinnin.

Uudistamishakemuksella et voi tehdä muutoksia rekisteritietoihin, vaan niiden osalta on täytettävä erillinen rekisteröityä tavaramerkkiä koskeva hakemus. HUOM! Osoitteenmuutoksen voit ilmoittaa PRH:lle sähköpostilla.

Rekisteröinnin voi myös uudistaa vain osittain. Toisin sanoen uudistamisen yhteydessä on mahdollista jättää yksi tai useampi luokka kokonaan pois.

Paperihakemus mahdollinen vain erityisestä syystä

PRH voi hyväksyä paperilla tai sähköpostin liitteenä jätetyn uudistamishakemuksen vain erityisestä syystä. Erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi tekninen tietoliikennekatkos tai -häiriö, jonka vuoksi sähköinen palvelu ei ole käytössä. Myös se, että hakijalla ei ole todellista mahdollisuutta sähköisen palvelun käyttöön, voidaan katsoa erityiseksi syyksi.

Katso uudistamiseen liittyvät maksut Hinnastot ja maksuohjeet -sivulta.

Luokituksen täsmentäminen tehtävä viimeistään uudistamisen yhteydessä!

Vanhoissa rekisteröinneissä on tavara- ja palveluluetteloita, joissa tavarat ja palvelut on ilmoitettu hyvin epämääräisesti, sen ajan käytännön mukaisesti. Luettelon kohdalla saattaa olla vain esimerkiksi luokkanumero tai maininta "kaikki tavarat tässä luokassa". Tällaista luetteloa voi koskea täsmennysmahdollisuus.

Viimeinen mahdollisuus täsmentää luetteloa on silloin, kun tavaramerkki ensimmäisen kerran uudistetaan uuden lain voimaantulon jälkeen eli 1.5.2019 jälkeen.

Lue lisää luokituksen täsmentämisestä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.06.2021