Rekisteritietojen muuttaminen

On erittäin tärkeää ilmoittaa haltijan nimessä, yhtiömuodossa, osoitteessa tai vastaavissa tiedoissa tapahtuneet muutokset välittömästi PRH:lle.

Rekisteritietojen pitäminen ajan tasalla on tavaramerkin haltijan oman edun mukaista muun muassa siksi, että PRH ilmoittaa rekisteröinnin erääntymisestä rekisteriin merkitylle haltijalle vähintään 6 kuukautta ennen eräpäivää.

Voit tarkistaa tämänhetkiset tiedot tavaramerkkitietokannasta.

Siirry tavaramerkkitietokantaamme.

Miten haet muutosta?

Osoitteenmuutos

Ilmoita osoitteenmuutos (katu- tai postiosoite) virastolle sähköpostitse osoitteeseen tmposti@prh.fi. Jos myös kotipaikka muuttuu, tee hakemus sähköisessä palvelussa.

Muiden rekisteritietojen muutokset

Ilmoita muutoksista PRH:lle käyttämällä rekisteröityä tavaramerkkiä koskevaa sähköistä palvelua. Palvelun käyttö edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista. Siirry palveluun ilmoittamaan muutoksista.

Maksut

Rekisteritietojen muutoksista peritään useimmiten maksu. Jos maksat muutoshakemuksen ulkomailta, sinun täytyy myös huolehtia kaikista pankin mahdollisesti perimistä käsittelymaksuista. Katso maksut Hinnastot ja maksuohjeet -sivulta.

Rekisteröinnin kieli

Rekisteröinnin kielen voi vaihtaa ruotsista suomeksi tai päinvastoin.

Tee muutoshakemus käyttämällä rekisteröityä tavaramerkkiä koskevaa sähköistä palvelua.
Muutoksesta peritään maksu. Katso maksu Hinnastot ja maksuohjeet -sivulta.

Rekisteröinnin kieleksi ei voi vaihtaa englantia.

Rekisteröityä tavaramerkkiä koskevan muutoshakemuksen voi tehdä joko suomeksi tai ruotsiksi.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.06.2021