Tavaramerkin siirto ja haltijan muutos

Tavaramerkin voi myydä tai muutoin siirtää toiselle haltijalle. Tavaramerkin haltijan vaihdoksesta on tärkeää tehdä merkintä tavaramerkkirekisteriin.

Siirtohakemuksessa pitää olla seuraavat tiedot:

  • tavaramerkin hakemus- tai rekisterinumero
  • siirronsaajan nimi, osoite, kotipaikka ja Y-tunnus. Jos siirronsaaja on yksityishenkilö, pitää ilmoittaa henkilötunnus. Jos henkilötunnusta ei ole, pitää ilmoittaa syntymäaika.
  • mahdollisen asiamiehen nimi, osoite, kotipaikka ja Y-tunnus. Jos asiamies on yksityishenkilö, pitää ilmoittaa henkilötunnus. Jos henkilötunnusta ei ole, pitää ilmoittaa syntymäaika.
  • jos siirto ei koske kaikkia tavaramerkin kattamia tavaroita ja palveluita, luettelo siirtoa koskevista tavaroista ja palveluista
  • kopio allekirjoitetusta asiakirjasta, josta siirto ilmenee, esimerkiksi kopio kauppakirjasta tai erillisestä siirtokirjasta.

Jos siirtopyynnön esittää joku muu kuin siirronsaaja, täytyy PRH:lle lähettää myös asiakirja, josta siirronsaajan suostumus ilmenee.

Jos rekisteröinnin uudella haltijalla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella (ETA-alue), hänellä täytyy olla asiamies. Haltijan on annettava asiamiehelle valtuutus, joka oikeuttaa asiamiehen edustamaan haltijaa kaikessa, mikä koskee tavaramerkkiä.

Ilmoita muutoksista PRH:lle käyttämällä rekisteröityä tavaramerkkiä koskevaa sähköistä palvelua. Palvelun käyttö edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista. Siirry palveluun ilmoittamaan muutoksista.

Hinnat ja maksuohjeet

Jokaisesta rekisteröityä tavaramerkkiä koskevasta siirtomerkinnästä peritään rekisterimerkintämaksu. Jos maksat siirtohakemuksen ulkomailta, sinun täytyy myös huolehtia kaikista pankin mahdollisesti perimistä käsittelymaksuista. Katso maksu Hinnastot ja maksuohjeet -sivulta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.12.2020