Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tavaramerkin hakijan pikaopas

Olemme koonneet tälle sivulle keskeisimmät asiat, jotka sinun on tärkeä ottaa huomioon ennen kuin lähdet tekemään tavaramerkkihakemusta. Tarkemmat tiedot hakemiseen löydät Hakeminen-sivuilta.

Päätä, mitä merkkiä haet rekisteröitäväksi

Jokaista merkkiä varten täytyy tehdä oma erillinen hakemus. Yhteen hakemukseen voi laittaa vain yhden version merkistä. Jos sinulla on useampi vaihtoehto tai versio tavaramerkistä, tee jokaisesta oma erillinen hakemus tai päätä, mitä vaihtoehtoa haet. Jokaisesta hakemuksesta pitää maksaa hakemusmaksu.

Lue lisää tavaramerkin esittämisestä hakemuksessa.

Millä tavaroilla ja palveluilla aiot merkkiä käyttää?

Saat yksinoikeuden käyttää merkkiä vain hakemuksessa lueteltujen tavaroiden ja palveluiden yhteydessä. Oikeasisältöinen tavara- ja palveluluettelo on äärimmäisen tärkeä. Sen laatimiseen kannattaa varata aikaa, sillä se määrittää tavaramerkin saamaa suojaa ja sen perusteella myös arvioidaan merkin rekisteröimiskelpoisuutta.

Mieti ensin, mitä sinä tai yrityksesi teette: valmistatko tuotteita, tarjoatko palveluita vai molempia? Jos yrityksesi tuottaa esimerkiksi ohjelmistoja, mutta myös tarjoaa palveluita liittyen niiden kehittämiseen, tarvitset suojaa sekä ohjelmistoille tavaroina, että niiden kehittämiselle. Ota huomioon myös tulevat tarpeet ja harkitse, mitä tavaroita ja palveluita todennäköisesti tarjoat viiden vuoden sisällä.

Pohdi, miten merkkiä tullaan käyttämään. Jos merkillä varustettuja tavaroita myydään kaupoissa, mutta et itse harjoita vähittäismyyntiä, et välttämättä tarvitse suojaa vähittäismyyntipalveluille. Voit myös mainostaa tuotteitasi hakematta suojaa markkinointipalveluille, jos liiketoimintaasi ei kuulu markkinointipalvelujen tarjoaminen.

Tavarat- ja palvelut jaotellaan 45 luokkaan, jotka sisältävät nimikkeitä. Hakemusmaksuun sisältyy yksi luokka. Jokainen lisäluokka lisää hakemuksen hintaa 100 €:lla. Nimikkeiden määrää luokkien sisällä ei ole rajattu.

Tutustu luokkiin ja siihen, mitä kukin luokka sisältää. Huomaa, että nimikeluettelo ei ole tyhjentävä.

Lue lisää tavaramerkkien luokituksesta.

Merkki ei saa pelkästään kuvailla tavaroita tai palveluita

Tavaramerkin pitää pystyä erottamaan hakijan tavarat ja palvelut muiden kaupallisten toimijoiden vastaavista tavaroista ja palveluista. Tätä kutsutaan tavaramerkin erottamiskyvyksi.

Erottamiskykyä arvioidaan aina kokonaisuutena ja arviointi on tapauskohtaista. Arviointiin vaikuttavat kaikki haettavan merkin osat yhdessä sekä se, mille tavaroille tai palveluille tavaramerkkiä haetaan rekisteröitäväksi.

Haettu merkki ei siis saa pelkästään kuvailla tavaroita tai palveluita taikka suoraan ilmaista niiden ominaisuuksia. Jos merkki sisältää kuvailua, sen täytyy aina lisäksi sisältää jokin erottamiskyinen piirre, jotta se voidaan hyväksyä. Esimerkiksi kuviollisuus voi vaikuttaa merkin erottamiskykyyn.

Merkki ei voi yksin ilmaista ainakaan:

  • lajia, eli mistä tavarasta tai palvelusta on kyse ("Kunto-ohjaus" ei voi sellaisenaan olla merkki liikuntapalveluille)
  • laatua, eli millainen tavara tai palvelu on ominaisuuksiltaan ("Hyvä", "Edullinen", "Kattava", jne.)
  • maantieteellistä alkuperää ("Suomi", "eurooppalainen", "Kokemäen", jne.)
  • käyttötarkoitusta ("Puutarha" työkaluille)

Merkki ei saa olla yleinen nimitys tavaralle tai palvelulle. Se ei myöskään se saa olla yleinen alalla käytettävä kaupallinen ilmaisu. Merkki voi edellä mainittujen perusteiden lisäksi olla myös muista syistä tavaramerkiksi kelpaamaton.

Erottamiskyky on ehdoton edellytys merkin rekisteröinnille.

Lue lisää tavaramerkin erottamiskyvystä.

Tutki tietokannoista tavaramerkin mahdollisia esteitä

Haettu merkki ei saa olla liian samanlainen aikaisempien tavaramerkkien tai toiminimien tai muidenkaan aiempien oikeuksien kanssa. Tätä kutsutaan sekaannusvaaraksi.

Sekaannusvaaran voivat aiheuttaa aikaisemmat:

  • kotimaiset tavaramerkit ja hakemukset
  • EU-tavaramerkit ja -hakemukset
  • Suomeen kohdistetut kansainväliset rekisteröinnit (WIPO)
  • yritysten nimet eli kotimaiset kaupparekisteriin haetut tai merkityt toiminimet.

Edellä mainitut voivat olla rekisteröinnin esteitä, jos
 1. merkit ja toiminimi ovat samanlaisia tai samankaltaisia ja
 2. merkit tai toiminimi kattavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita.

PRH arvioi sekaannusvaaran aina tapauskohtaisesti. PRH huomioi tavaramerkin kokonaisuudessaan . Yleisenä suuntaviivana voisi sanoa, että sekaannusvaara on olemassa, jos vertailtavat merkit ovat niin samanlaisia, että keskivertokuluttajan voidaan olettaa sekoittavan ne keskenään.

Esimerkiksi: Tiikeri-tavaramerkkiä haetaan kelloille (luokka 14). Tavaramerkkirekisterissä on jo rekisteröity tavaramerkki "Tiikeri-kellot" kelloille luokassa 14.

 1. merkit ovat hyvin samanlaisia ja
 2. tavarat ovat samoja.

Kuluttaja todennäköisesti olettaisi, että sekä Tiikeri-merkin tuotteet että "Tiikeri-kellot" ovat peräisin samasta yrityksestä. Näin ollen merkkien välillä on sekaannusvaara.

Lue lisää sekaannusvaarasta ja sen arvioimisesta

Tutki etukäteen maksuttomista tietokannoista, löytyykö tavaramerkillesi mahdollisia esteitä.

Hakija ja asiamies

Tavaramerkin hakijaksi täytyy merkitä se taho, josta halutaan tavaramerkin rekisteröinnin haltija. Hakijoita, kuten haltijoitakin, voi olla useita. Asiamiehiä voi olla vain yksi.

Asiamiehen käyttö tavaramerkin hakemisessa ei pääsääntöisesti ole pakollista.

Asiamiehen käyttäminen on pakollista vain, jos hakijan kotipaikka ei sijaitse Euroopan talousalueella.

Lue tarkemmin rekisteröintihakemuksen tekemisestä

Näin teet hakemuksen

Tavaramerkkiä pitää Suomessa hakea käyttämällä sähköistä palvelua.

Hakemuksessa on seuraavat vaiheet:

 1. Tunnistaudu palveluun omilla pankkitunnuksilla
 2. Täytä tiedot tavaramerkistä, jota haet
 3. Ilmoita tavarat tai palvelut, joilla merkkiä käytät
 4. Täytä hakijan (ja asiamiehen) tiedot
 5. Maksa hakemus verkkopankissa
 6. Odota vastaanottovahvistusta

Huomaa, että kun hakemus on tullut vireille, tavaramerkkiä ei pääsääntöisesti voi enää muuttaa. Myöskään tavaroita tai palveluita ei voi enää lisätä.

Siirry lukemaan tarkempia ohjeita rekisteröintihakemuksen tekemisestä.

Hakemusmaksu

Suomalaisen tavaramerkin perushakemusmaksu on 240 euroa (vuonna 2024). Maksu pitää maksaa samalla, kun hakemus jätetään. Perushakemusmaksu kattaa yhden tavara- tai palveluluokan. Jos hakemukseen tulee useampi luokka, jokainen lisäluokka maksaa 100€ lisää.

Esimerkki: Haen tavaramerkkiä "Esimerkki " seuraaville tavaroille ja palveluille.

Perusmaksu 240€

Luokat:

 1. Koulutus- ja valmennuspalvelut - luokka 41 (s isältyy perusmaksuun)
 2. Vaatteet, jalkineet, päähineet - luokka 25 (+ 100€)
 3. Tilapäismajoitus- ja ravitsemuspalvelut - luokka 43 (+ 100€)

Yhteensä 440€

Tarkista voimassa olevat hinnat Hinnastosta.

Huom!. Hakemusmaksua ei palauteta, vaikka hakemus myöhemmin hylättäisiin tai hakemuksen käsittelyä ei muusta syystä jatkettaisi.

Tutustu etukäteen tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksiin ja vaatimuksiin, jotta vältyt turhilta hakemusmaksuilta.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 02.01.2024