Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Sekaannusvaara

Tavaramerkki ei saa olla sekoitettavissa aikaisempiin tavaramerkkeihin tai yritysten nimiin.

Tavaramerkkiä ei voi rekisteröidä, jos haettava merkki aiheuttaa sekaannusvaaran aikaisemman tavaramerkin tai toiminimen eli yrityksen nimen kanssa.

Sekaannusvaara aiempaan tavaramerkkiin tai toiminimeen voi syntyä, jos

  • merkit ovat samanlaisia tai samankaltaisia ja
  • merkit kattavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita.

PRH arvioi sekaannusvaaran aina tapauskohtaisesti. Yleisohjeena voi sanoa, että sekaannusvaara aikaisempaan merkkiin tai toiminimeen on olemassa, jos kuluttaja voi luulla, että merkeillä tarjottavat tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Arvioinnissa otetaan huomioon vertailtavat merkit kokonaisuudessaan.

Sekaannusvaaran voivat aiheuttaa aiemmat:

  • kotimaiset tavaramerkit ja hakemukset
  • Euroopan unionin tavaramerkit ja hakemukset
  • Suomeen kohdistetut kansainväliset rekisteröinnit (WIPO) ja hakemukset
  • kotimaiset kaupparekisteriin haetut tai merkityt toiminimet eli yritysten nimet.
Lisätietoa ja esimerkkejä sekaannusvaarasta alla olevista linkeistä.

Merkkien samankaltaisuuden arviointi

Kun arvioidaan merkkien samankaltaisuutta, joutuu usein pohtimaan, mitkä merkkien osat ovat vertailussa olennaisia eli mitkä ovat merkkien vahvoja eli erottamiskykyisiä osia ja mitkä ovat heikkoja eli erottamiskyvyttömiä osia. Olennaisia ovat merkkien vahvat ja erottamiskykyiset osat, koska lähinnä ne saavat merkissä suojaa.

Esimerkki: "Ruusu" on rekisteröity luokassa 25 vaatteille ja jalkineille. Se olisi sekoitettavissa myöhemmin housuille ja farkuille haettavaan tavaramerkkiin "Jeans Ruusu". Kummassakin merkissä vahvana ja siis erottamiskykyisenä osana merkkiä on sana "Ruusu". Merkin osa "Jeans" ei saa suojaa, koska se vain kuvailee kyseisiä tuotteita eli tietynlaisia housuja. Näin ollen Ruusu-tavaramerkki tulisi esteeksi "Jeans Ruusu" -hakemukselle.
Merkin rekisteröinti olisi kuitenkin mahdollista, jos aikaisemman merkin haltija antaisi suostumuksensa.


Jos vertailtavat merkit ovat keskenään identtisiä, sekaannusvaara on usein itsestään selvää. Näissä tapauksissa vertailu rajoittuu siihen, ovatko niiden kattamat tavarat ja palvelut samoja tai samankaltaisia.

Tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden arviointi

Tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuus arvioidaan rekisteriin merkittyjen tavara- ja palveluluetteloiden perusteella. Toiminimen osalta arviointi tehdään kaupparekisteriin merkityn toimialan perusteella. Merkitystä ei siis ole sillä, millä tavaroilla tai palveluilla merkkiä todellisuudessa käytetään.

Kun PRH arvioi tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuutta, se ottaa huomioon kaikki vertailun kannalta merkitykselliset asiat. Esimerkiksi sen, mikä on tavaroiden tai palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötapa sekä se, ovatko tuotteet keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä.

Jos vertailtavat tavaramerkit kattavat samoja tavaroita ja palveluita

Sekaannusvaara on olemassa, jos haettava tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki tai toiminimi ovat samanlaisia ja lisäksi kattavat samoja tai samankaltaisia tavaroita.

Esimerkki: Leijona-tavaramerkkiä haetaan koruille luokassa 14. Tavaramerkkirekisterissä on jo Leijona-tavaramerkki, joka on rekisteröity kelloille luokassa 14. Merkit ovat identtisiä eli täysin samanlaisia ja tavarat ovat hyvin samankaltaisia. On tavallista, että koru- ja kelloalalla sama valmistaja valmistaa kumpiakin tuotteita. Näin ollen keskivertokuluttaja voisi olettaa, että sekä Leijona -merkkiset kellot että Leijona-merkkiset korut ovat peräisin samasta yrityksestä. Näin ollen merkkien välillä on sekaannusvaara.

Jos vertailtavat tavaramerkit kattavat erilaisia tavaroita ja palveluita

Sekaannusvaaraa ei yleensä synny samanlaistenkaan tavaramerkkien välille, jos merkit kattavat erilaisia tavaroita tai palveluita.

Esimerkki: Sole-tavaramerkkiä haetaan jäätelölle luokassa 30. Se ei olisi sekoitettavissa toiselle haltijalle aikaisemmin rekisteröityyn Sole-merkkiin, joka kattaa vaatteet luokassa 25. Merkkien identtisyydestä huolimatta sekaannusvaaraa ei synny, koska tavarat ovat erilaisia. Keskivertokuluttaja ei olettaisi, että Sole-jäätelö on peräisin samalta valmistajalta kuin hänen aiemmin tuntemansa vaatemerkki.


Tähän pääsääntöön on olemassa poikkeus. Laajalti tunnetut tavaramerkit voivat saada suojaa, vaikka tavarat ja palvelut olisivat erilaisia. Tämän poikkeuksen taustalla on halu suojella laajalti tunnettuja tavaramerkkejä ja niiden mainetta hyväksikäytöltä ja vahingoittamiselta. Lue lisää laajalti tunnetuista merkeistä.

Jos vertailtavilla tavaramerkeillä on äänteellinen samankaltaisuus

Sekaannusvaaraa arvioitaessa otetaan huomioon myös merkkien foneettinen eli äänteellinen samankaltaisuus.

Esimerkki: "Kukka" voisi olla sekoitettavissa samankaltaisille tavaroille aiemmin rekisteröidyn Kucca- tai Kukk@-merkin kanssa. Vaikka merkit kirjoitetaan eri tavalla ja ne näyttävät erilaiselta, ne ovat lausuttaessa täysin samanlaisia.

Suostumus tai tavaraluettelon supistaminen voi poistaa esteen

Jos tavaramerkin hakija saa aikaisemmalta sekoitettavissa olevan tavaramerkin- tai toiminimenhaltijalta kirjallisen suostumuksen merkin rekisteröintiin, este poistuu ja merkki voidaan rekisteröidä.

Jos tavaramerkin hakija supistaa tavara- tai palveluluetteloa siten, että hakemus ei enää kata samankaltaisia tavaroita tai palveluita kuin estemerkki, este poistuu ja merkki voidaan rekisteröidä.

Lue lisää muista keinoista esteiden poistamiseksi.

Tutki mahdollisia sekaannusvaaran aiheuttavia esteitä ennen kuin teet hakemuksen

Ennen kuin teet tavaramerkkihakemuksen, tutki maksuttomista tietokannoista, löytyykö merkillesi sekaannusvaaran aiheuttavia esteitä.

Jos esteitä löytyy, voit vielä muokata suunnittelemaasi tavaramerkkiä tai harkita suostumuksen hankkimista. Huomaa, että sen jälkeen, kun olet jättänyt hakemuksen PRH:lle, et voi enää muuttaa merkkiä. Siirry tutkimaan tietokantoja.

Voit myös tilata maksullisen ennakkotutkimuksen PRH:lta. Ennakkotutkimuksen tuloksen saat vajaassa viikossa. Lue lisää PRH:n tekemistä ennakkotutkimuksista.

Vakiintuneet tavaramerkit

Myös aikaisempi vakiinnutettu tavaramerkki voi muodostaa esteen haettavalle merkille, jos se on vakiintunut jo siinä vaiheessa, kun rekisteröintihakemus tehdään. PRH:n suorittama sekoitettavuustutkimus rajoittuu vain rekisteristä ilmeneviin tavaramerkkioikeuksiin. Siksi aikaisemmat vakiinnutetut tavaramerkit voivat käytännössä tulla esille vasta oikeudenhaltijan tekemän väitteen perusteella rekisteröinnin jälkeen.

Etuoikeus ja tietojen välittyminen WIPO:n ja EUIPO:n rekistereistä

Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) pitämässä tavaramerkkien kansainvälisessä rekisterissä Genevessä ja Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) pitämässä EU-tavaramerkkirekisterissä Alicantessa saattaa olla tavaramerkkirekisteröintejä tai hakemuksia, joista ei ole vielä välitetty tietoja Patentti- ja rekisterihallitukselle. Nämä merkit voivat kuitenkin muodostaa esteen käsiteltävälle hakemukselle, jos niillä on aikaisempi etuoikeuspäivä. Tällaisia merkkejä ei siis pystytä huomioimaan hakemuskäsittelyn aikana suoritettavassa estetutkimuksessa.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.11.2022