Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tavaramerkin täytyy olla erottamiskykyinen

Tavaramerkin tärkein tehtävä on erottaa markkinoilla tietyn elinkeinonharjoittajan tavarat ja palvelut muiden vastaavista. Siksi tavaramerkki ei saa pelkästään kuvailla niitä tavaroita ja palveluita, joilla sitä aiotaan käyttää. Merkiltä vaaditaan siis erottamiskykyä. Tämä on ehdoton edellytys merkin rekisteröinnille.

Esimerkki: Omena-tavaramerkki omenoille tai vaikka omenaleivoksille ei sellaisenaan ole rekisteröitävissä, koska sana OMENA kuvailee kyseisten tuotteiden lajia. Kyseessä ovat omenat tai omenaa sisältävät leivonnaiset. Mutta Omena-merkki esimerkiksi tietokoneille on erottamiskykyinen, koska sana omena ei kuvaile tietokoneita mitenkään.

Tuotetta ja palvelua kuvailevien sanojen tulee olla kaikkien vapaasti käytettävissä. Olisi kohtuutonta muille elinkeinonharjoittajille, jos yhdelle yrittäjälle annettaisiin yksinoikeus sellaiseen sanaan ja merkkiin, jota muidenkin samalla alalla toimivien tulisi voida vapaasti käyttää.

Esimerkki: Omenan viljelijöille ja vaikka leipurille on tärkeää voida vapaasti käyttää sanaa ”omena”, kun he kuvailevat tuotteitaan ja niiden ominaisuuksia. Sen sijaan tietokoneiden valmistajilla ei ole tarvetta käyttää sanaa "omena" puhuessaan omista tuotteistaan.

Tavaramerkki ei saa olla pelkästään kuvaileva

Tavaramerkiksi ei voida rekisteröidä sanoja tai sanayhdistelmiä, jotka vain kuvailevat tavaran tai palvelun:

  • lajia (esimerkiksi SAAPPAAT - kengille)
  • laatua (esimerkiksi HYVÄ tai NOPEA - siivouspalveluille)
  • paljoutta (esimerkiksi KYMMENEN)
  • käyttötarkoitusta (esimerkiksi SADE - vaatteille)
  • hintaa (esimerkiksi EDULLINEN)
  • valmistuspaikkaa (esimerkiksi RUOTSI)
  • valmistusaikaa (esimerkiksi 2020).

Muulla tavalla erottamiskyvyttömät merkit

Jotkut merkit voivat olla rekisteröitäväksi kelpaamattomia senkin vuoksi, että niihin ei voida myöntää kenellekään yksinoikeutta. Merkki ei esimerkiksi saa olla yleinen alalla käytettävä kaupallinen ilmaisu. Ajattele vaikka sanaa ALE. Olisi kohtuutonta, jos yksi elinkeinonharjoittaja saisi yksinoikeuden ALE-sanaan. Tällaista merkkiä ei kohderyhmässä edes miellettäisi tavaramerkiksi.

Erottamiskyvyn arviointi

Erottamiskykyä arvioidaan aina kokonaisuutena ja arviointi on tapauskohtaista.

Kun arvioidaan tavaramerkin erottamiskykyä, arvioidaan aina haettavaa tavaramerkkiä suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joilla sitä aiotaan käyttää. Kyseessä on siis tavaramerkin ja tuotteiden välinen suhde.

Tavaramerkki voi sisältää kuvailevia osia

Tavaramerkki voi sisältää tuotetta, palvelua ja niiden ominaisuuksia kuvailevan tai muun erottamiskyvyttömän sanan, jos siinä on lisäksi mukana jokin erottamiskykyinen osa. Tämä erottamiskykyinen osa voi olla joko toinen sana tai kuvio.

Erottamiskyky eri kielillä

Sanan erottamiskyky tutkitaan suomen, ruotsin, englannin ja tapauskohtaisesti eräillä muilla yleisimmillä kielillä. Siten englanninkielinen sana, joka kuvailee tavaran tai palvelun ominaisuuksia, on vailla erottamiskykyä.

Kuviomerkkien erottamiskyky

Erottamiskykyvaatimus koskee kaikkia merkkityyppejä, myös pelkkiä kuviomerkkejä. Esimerkiksi hyvin yksinkertaisesta kuviosta, kuten kolmiosta, muodostuva merkki ei kykenisi erottamaan haltijansa tavaroita tai palveluita muiden vastaavista. Sellaista ei todennäköisesti edes miellettäisi tavaramerkiksi.

Erottamiskyvytön sana kuvion kanssa

Erottamiskyvytön sana on rekisteröitävissä, jos se on esitetty erottamiskykyisen kuvion kanssa. Tällöin siis merkkikokonaisuus on erottamiskykyinen huolimatta mukana olevasta kuvailevasta tekstistä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kilpailijat voivat käyttää samaa sanaa, mutta eivät samanlaista merkkikokonaisuutta.

Erottamiskyvyttömän sanan ja kuvion yhdistelmä voi toisaalta olla myös erottamiskyvytön, jos se muodostuu vain yksinkertaisesta kuviosta tai tuotteen kuvasta sekä tuotteiden ominaisuuksia kuvailevasta sanasta.

Erottamiskyvyn saavuttaminen käytön kautta

Alkujaan erottamiskyvytön tavaramerkki voi saavuttaa erottamiskyvyn käytön kautta. Kun merkkiä on käytetty niin kauan ja laajasti, että kuluttajat eivät enää miellä sanaa yleiskielen ilmaukseksi, vaan tietyn yrityksen tavaroiden tai palveluiden erityiseksi tunnukseksi, on merkki saavuttanut erottamiskyvyn.

Erottamiskyvyn saavuttamiseen tarvittava aika riippuu täysin tapauksesta. Karkeana ohjeena voisi kuitenkin sanoa, että aika on usein mitattavissa vuosina.

Tavaramerkin hakija voi hakemusprosessin yhteydessä osoittaa saavutetun erottamiskyvyn toimittamalla tästä PRH:een näyttöä, niin kutsuttua käyttönäyttöä.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 11.12.2020