Siirry suoraan sisältöön
Valikko

PPH-sopimustyypit

PPH-sopimuksia on erilaisia. Sopimustyypistä riippuu millaiseen hakemukseen tehdyn positiivisen päätöksen perusteella PPH-pyyntö voidaan kuhunkin virastoon tehdä. Koska sopimukset on perinteisesti tehty kahden patenttiviraston välillä, myös sopimustyypit eri maiden välillä voivat vaihdella.

Tavallisessa PPH-sopimuksessa hakija voi pyytää nopeutettua käsittelyä ensimmäisen patenttiviraston (Office of First Filing, OFF) kansallisten tutkimustulosten perusteella toisessa patenttivirastossa (Office of Second Filing, OSF) vastaavien vaatimusten perusteella. Kun virastojen välillä on ainoastaan PPH-sopimus, ensimmäisen viraston (OFF) tulee olla se, johon hakemus on ensimmäisenä tehty.

PCT-PPH -sopimuksessa hakija voi pyytää nopeutettua käsittelyä toisessa virastossa, kun kansainvälisen uutuustutkimuksen (ISA) tai patentoitavuustutkimuksen (IPEA) tehnyt virasto on antanut hakemuksesta positiivisen kirjallisen lausuman (written opinion) tai patentoitavuuden esitutkimuslausunnon (international preliminary report on patentability).

Kun virastojen välillä on PPH (MOTTAINAI) -sopimus hakija voi pyytää nopeutettua käsittelyä toisessa sopimuksen tehneessä virastossa (Office of Later Examination, OLE) aiemman viraston (Office of Earlier Examination, OEE) tutkimustuloksen perusteella. Aiemman tutkimuksen tehneen viraston (OEE) ei tarvitse olla ensimmäinen virasto, johon hakemus on jätetty (OFF).

Global PPH (GPPH) on 27 patenttiviraston yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa PPH-järjestelmän käyttöä. Yhteistyöhön osallistuvat virastot ovat sopineet yhteisistä PPH-pyynnöltä edellytetyistä vaatimuksista ja laatineet yhteisen ohjeistuksen PPH-pyyntöjen käsittelyyn. GPPH perustuu PPH (MOTTAINAI) –järjestelmään, jossa PPH-pyyntö toiseen virastoon voidaan tehdä minkä tahansa sopimuksessa mukana olevan viraston hyväksymien patenttivaatimusten perusteella, riippumatta siitä mihin virastoon hakemus on alun perin jätetty. GPPH-pyynnön voi tehdä kansallisen tai PCT-hakemuksen perusteella.

Suurin osa PRH:n sopimuksista ovat GPPH-järjestelmän mukaisia. Kaikki PRH:n PPH-sopimukset ja tarkemmat ohjeet löydät täältä.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.07.2020