Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Patent Prosecution Highway (PPH)


Patent Prosecution Highway (PPH) on patenttivirastojen välinen sopimus, joka tarjoaa patentinhakijoille nopeamman ja tehokkaamman vaihtoehdon saada ensimmäistä hakemusta vastaava patentti myönnetyksi toisessa virastossa. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on solminut PPH-sopimuksen useiden patenttivirastojen kanssa. Osa PPH-sopimusta on myös virastojen välinen tiedonvaihto, joten päällekkäinen tutkimustyö vähenee ja patenttien laatu paranee. Voit saada suomalaisen patenttihakemuksesi perusteella nopeutetun tutkimuksen toisessa virastossa vireillä olevalle hakemuksellesi, kun PRH on todennut kotimaisen hakemuksesi vaatimukset hyväksyttäviksi. Vastaavasti voit pyytää toisessa patenttivirastossa hyväksyttäviksi todettujen patenttivaatimusten perusteella nopeutettua käsittelyä PRH:ssa. Hyväksytyn PPH-pyynnön jälkeen hakemus käsitellään PRH:ssa nopeutettuna loppuun asti.

Ensimmäisen hakemuksen tutkineen viraston mielipide ei sido jälkimmäistä virastoa, sillä virastot vastaavat aina omista päätöksistään. PRH:ssa patenttihakemusten tutkiminen perustuu Suomen patenttilakiin, -asetukseen ja -määräyksiin sekä patenttihakemusten käsittelyohjeisiin. PPH:n hyödyntäminen kuitenkin kasvattaa ensihakemusta seuraavien hakemusten hyväksymisen todennäköisyyttä. Tavallisesti myös käsittelyn aikana annettavien välipäätösten määrä pienenee, joten PPH-pyyntö säästää yleensä ajan lisäksi myös kustannuksia.

PPH-pyynnön tekemisen perusedellytykset

1. Toiseen virastoon (Office of Second Filing, OSF / Office of Later Examination, OLE) tehtävän hakemuksen täytyy olla riippuvainen ensimmäisen viraston hakemuksesta (Office of First Filing, OFF/ Office of Earlier Examination, OEE). OFF/OEE-hakemus voi esimerkiksi olla etuoikeushakemus OSF/OLE-hakemukselle.

2. OFF/OEE-hakemuksessa on oltava ainakin yksi vaatimus, jonka mukaisen keksinnön ensimmäinen virasto on arvioinut olevan patentoitavissa.

3. Kaikki OSF/OLE-hakemuksen vaatimukset vastaavat OFF/OEE-hakemuksessa patentoitaviksi määriteltyjä vaatimuksia.

Tarkemmat ohjeet pyynnön tekemiseen löydät sopimuskohtaisista ohjeista .

Yk­sin­ker­tais­tet­tu PPH-pro­ses­si. Ha­ke­mus­ten 1 ja 2 tu­lee olla toi­si­aan vas­taa­via (esim. ha­ke­muk­ses­sa 2 voi olla etuoi­keus­pyyn­tö tai se voi olla PCT-ha­ke­muk­sen kan­sal­li­nen vai­he)

Usein kysyttyjä kysymyksiä PPH:sta

Mitä PPH-pyyntö maksaa?

Yleensä PPH-pyyntö ei maksa mitään. Korean patenttivirasto perii poikkeuksellisesti pyynnön käsittelymaksun. Venäjällä käsittelyyn voi liittyä maksu mikäli venäläisen hakemuksen vaatimukset eivät ole suoria käännöksiä hyväksytyistä vaatimuksista.

Milloin pyynnön voi tehdä?

PPH-pyynnön voit tehdä milloin vain hakemuksen käsittelyn aikana. Jos etuoikeushakemuksessasi on hyväksytyiksi todettuja vaatimuksia, voit tehdä PPH-pyynnön jo jatkohakemusta jättäessäsi. Virastoilla on omat käytäntönsä viimeistä mahdollista pyynnön jättöpäivää koskien – yleensä pyyntö pitää tehdä ennen kuin kohdevirasto on aloittanut tutkimuksen. Tarkista siis virastokohtaiset ohjeet aina kohdemaan patenttiviraston verkkosivuilta. PRH:ssa käsittelyssä olevaan hakemukseen voit jättää PPH-pyynnön, ellei PRH ole antanut hakemukseen lopullista päätöstä eli hyväksynyt tai hylännyt hakemusta.

Saako pyyntöön tehdä korjauksia?

Kaikki virastot eivät hyväksy korjauksia PPH-pyyntöön tai lisäyksiä toimitettaviin liiteasiakirjoihin. Tarkista ohjeet aina kohdemaan viraston verkkosivuilta. Useimmat virastot antavat täydentää pyyntöä ainakin kerran. PRH:ssa pyyntöä saa täydentää niin monta kertaa kuin haluaa.


Lisätietoja

Tilastoja, ohjeita sekä muuta tietoa PPH:sta löydät Japanin patenttiviraston PPH-sivustoltaAvautuu uuteen välilehteen .

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 09.02.2023